Augu aizsardzības līdzekļu meklētājs

Lauku apskate

Šeit atradīsiet visus Corteva Agriscience augu aizsardzības līdzekļus sadalītus pa produktu grupām un kultūraugu veidiem. Kreisās puses izvēlnē atlasiet produkta grupu, kultūrauga veidu, pēc tam atrodot nepieciešamā produkta aprakstu.

6 produkts atrasts

Neviens no izstrādājumiem neatbilst jūsu atlasēm.

Lūdzu, notīriet savas filtra atlases un mēģniet vēlreiz.

TALIUS®

Fungicide

TALIUS® - spēcigākais fungicīds graudzāļu miltrasas ierobežošanai dažādu graudaugu sējumos.

TITUS™ 25 DF

Herbicide

TITUS™ 25 DF - herbicīds divdīgļlapju nezāļu un vārpatas ierobežošanai kartupeļu stādījumos un kukurūzas sējumos.

Tombo

Herbicide

TOMBO™ – spēcīgs herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles, rudzu un vasaras kviešu sējumos.

Verben™

Fungicide

Fungicīds Verben™ nodrošina divas izcili efektīvas darbīgās vielas, lai ierobežotu galvenās labību slimības kā graudaugu miltrasa, kviešu lapu pelēkplankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība, fuzarioze, acsveida plankumainība, tīklplankumainība, un ramulārija. Prokvinazīds un protiokonazols šajā kombinācijā veiksmīgi sinerģē – savstarpēji papildina iedarbības efektivitāti, un tādā veidā nodrošina gan izcilu slimību kontroli, gan strādā uz ražas potenciāla nosargāšanu.

Zorvec Enicade® 

Fungicide

Zorvec Enicade® ir unikāls risinājums efektīvai kartupeļu lakstu puves (Phytophtora infestans) ierobežošanai kartupeļos.

Zypar

Herbicide

ZYPAR™ - darbīgo vielu ARYLEX™ ACTIVE saturošs herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos pavasarī.