TALIUS®

Fungicīds

TALIUS® - fungicīds, ko izmanto graudaugos graudzāļu miltrasas ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas un vasaras tritikāles sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

TALIUS® - fungicīds, ko izmanto graudaugos graudzāļu miltrasas ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas un vasaras tritikāles sējumos.

TALIUS® satur darbīgo vielu prokvinazīdu, kas uz graudzāļu miltrasu iedarbojas preventīvi, tādēļ rekomendējam to lietot pirms slimība jau ir izplatījusies, jo ar vienu apstrādi, atkarībā no lietošanas devas un apstākļiem produkts uzrāda 4-6 nedēļu ilgu aizsardzību.

Papildus sporu dīgšanas un infekcijas kavēšanai produkta sastāvā esošā darbīgā viela vienlaicīgi aktivizē kviešu dabiski veidoto gēnu, kas palīdz augam pašam cīnīties pret slimībām.

Lai izvairītos no rezistentu slimību ierosinātāju attīstības un apkarojamo slimību spektra paplašināšanai, TALIUS® ir ieteicams lietot maisījumā ar piemērotiem fungicīdiem, kuriem ir atšķirīgi iedarbības mehānismi.

Kultūras

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miezi, ziemas (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)