TALIUS®

Fungicide

TALIUS® - fungicīds, ko izmanto graudaugos graudzāļu miltrasas ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas un vasaras tritikāles sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

TALIUS® - fungicīds, ko izmanto graudaugos graudzāļu miltrasas ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu un ziemas un vasaras tritikāles sējumos.

TALIUS® satur darbīgo vielu prokvinazīdu, kas uz graudzāļu miltrasu iedarbojas preventīvi, tādēļ rekomendējam to lietot pirms slimība jau ir izplatījusies, jo ar vienu apstrādi, atkarībā no lietošanas devas un apstākļiem produkts uzrāda 4-6 nedēļu ilgu aizsardzību.

Papildus sporu dīgšanas un infekcijas kavēšanai produkta sastāvā esošā darbīgā viela vienlaicīgi aktivizē kviešu dabiski veidoto gēnu, kas palīdz augam pašam cīnīties pret slimībām.

Lai izvairītos no rezistentu slimību ierosinātāju attīstības un apkarojamo slimību spektra paplašināšanai, TALIUS® ir ieteicams lietot maisījumā ar piemērotiem fungicīdiem, kuriem ir atšķirīgi iedarbības mehānismi.

Kultūras

Kvieši

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

Mieži

Vasaras mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ziemas mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)