Ainavisks attēls ar terasveida rīsa laukiem Vjetnamā

Apņemšanās veicināt progresu

Mēs dalāmies ar savām zināšanām un resursiem, lai saimniecības varētu attīstīties, tādējādi virzot pasauli uz priekšu.

Virzība lauksaimniecībai

Corteva Agriscience™ visus savus spēkus virza lauksaimniecībai. Apvienojot uzņēmuma DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection un Dow AgroSciences stiprās puses, esam izmantojuši lauksaimniecības jomā labākās idejas un pieredzi, kas iegūtas divu gadsimtu ilgu zinātnisko sasniegumu rezultātā.

Divi lauksaimnieki tur salātus

Mūsu mērķis

Uzlabot ražotāju un patērētāju dzīvi, nodrošinot progresu nākamajām paaudzēm.

Mūsu vērtības

Mūs virza mūsu uzskati un mūsu mērķis - uzlabot gan ražotāju, gan arī patērētāju dzīvi, vienlaicīgi nodrošinot progresu arī nākamajām paaudzēm.

Dzīves uzlabošana

Kā nozares līderi mēs cenšamies sasniegt šo mērķi, lai gūtu labumu visai sabiedrībai.

Drosme

Mēs esam līderi, kas rīkojas drosmīgi. Mēs pieņemam mūsu nozarē radušos izaicinājumus kā savējos, un pievēršamies tiem, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecība attīstās un plaukst.

Zinātkāre

Mēs nepārtraukti ieviešam jauninājumus. Mēs paātrinām mūsu inovāciju ieviešanas tempu, lai radītu risinājumus, kas tagad un nākotnē nodrošinās augstas kvalitātes pārtiku pietiekamā daudzumā.

Sadarbība

Strādājot kopā, mēs attīstamies. Veidojot vienu uzņēmumu, pateicoties daudzveidībai un sadarbībai, mēs radām kopīgu vērtību visai pārtikas sistēmai.

Godīgums

Mēs vienmēr visu darām, ievērojot augstus ētikas standartus un veicot uzņēmējdarbību drošā un pārredzamā veidā.