Tombo

Herbicide

TOMBO™ – herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles, rudzu un vasaras kviešu sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

TOMBO™ – herbicīds īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles, rudzu un vasaras kviešu sējumos. Tas ir viens no populārākajiem herbicīdiem tirgū, jo ar šo produktu vienā lietošanas reizē lietotājs veic gan viendīgļlapju, gan divdīgļlapju nezāļu ierobežošanu, tādējādi nodrošinot ļoti plašu iedarbības spektru.

TOMBO™ ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas nezālēs iekļūst caur lapām. Herbicīda sastāvā esošās trīs darbīgās vielas nodrošina spēcīgu iedarbību pret visām ekonomiski nozīmīgajām divdīgļlapju un dominējošajām viendīgļlapju nezālēm – parasto rudzusmilgu un vējauzu. Pateicoties plašajam ierobežojamo nezāļu spektram TOMBO™ nav nepieciešams cits herbicīds kā maisījuma partneris. To izsmidzina no cerošanas sākuma līdz otrā mezgla fāzei (AS 21-32).

Lai sasniegtu vislabāko rezultātu pret nezālēm, iesakām TOMBO™ vienmēr lietot kopā ar virsmas aktīvo vielu DASSOILTM 0,5 l/ha.

TOMBO™ ieteicams smidzināt, kad nezāles aktīvi aug un augsnes temperatūra sasniedz +6–8 oC.

Laukā, kas apsmidzināts ar TOMBO™, taja pašā kalendārajā gadā var sēt: ziemāju graudaugus, ziemas rapsi, stiebrzāles.

Par citu augu sēšanu / stādīšanu – pievērsiet uzmanību etiķetē sniegtajai informācijai.

Kultūras

Kvieši

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)