CORTEVA PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

Pārskatīts 06.01.2019.

Corteva Agriscience™ (“Corteva” “mēs” vai “mums”) rūp jūsu personas datu aizsardzība. Mēs vēlamies jūs informēt par to, kā apkopojam, izmantojam un izpaužam informāciju. Tāpat kā Corteva sīkfailiem & līdzīgu tehnoloģiju politikā, arī šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību (“Paziņojums par personas datu aizsardzību”) aprakstīta mūsu prakse attiecībā uz informāciju, ko apkopojam tālāk norādītajos veidos.

 • Izmantojot mūsu darbinātās tīmekļa vietnes, no kurām piekļūstat šim Paziņojumam par personas datu aizsardzību (“Tīmekļa vietnes”).
 • Izmantojot programmatūras lietojumprogrammas, ko padarām pieejamas izmantošanai datoros un mobilajās ierīcēs, no kurām piekļūstat šim Paziņojumam par personas datu aizsardzību (“Lietotnes”).
 • Izmantojot tās mūsu lapas sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ko vadām un no kurām piekļūstat šim Paziņojumam par personas datu aizsardzību (kopā mūsu “Lapas sociālajos plašsaziņas līdzekļos”).
 • Izmantojot e-pasta ziņojumus, ko jums nosūtām un kurās ietverta saite uz šo Paziņojumu par personas datu aizsardzību.
 • Bezsaistē, kur ar likumu noteikta nepieciešamība sniegt paziņojumu.


Tīmekļa vietnes, Lietotnes un mūsu Lapas sociālajos plašsaziņas līdzekļos kopā dēvējam par “Pakalpojumiem”.

Sniedzot personas datus uzņēmumam Corteva, jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas ietverti šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību.

Ja pieteiksities amatam, izmantojot karjeras centru Tīmekļa vietnēs, mūsu īstenoto to jūsu personas datu izmantošanu, ko sniegsit, izmantojot karjeras centru, noteiks Paziņojums par Corteva kandidātu personas datu aizsardzību.

PERSONAS DATI

Personas dati” ir informācija, kas jūs identificē kā personu vai ir saistīta ar identificējamu personu. Tālāk sniegti šādas informācijas piemēri. 

 • Vārds
 • Pasta adrese (tostarp rēķina adrese un piegādes adrese)
 • Tālruņa (tostarp mobilā tālruņa) vai faksa numurs
 • E-pasta adrese 
 • Kredītkartes un debetkartes numurs
 • Profila attēls
 • Sociālās plašsaziņas līdzekļa konta ID 
 • Pārdevēja vai klienta nodokļa maksātāja numurs
 • Valsts identifikācijas numurs, piemēram, sociālās apdrošināšanas numurs
 • Uzņēmuma izsniegts ID numurs
 • Dzimšanas datums
 • Dzimums
 • Finanšu informācija, ja piesakāties kredīta saņemšanai
 • Bankas informācija, piemēram, konta un maršrutēšanas numurs
 • Paroles un atgādinājumu jautājumi/atbildes
 • Pirkumu vēsture
 • Atrašanās vietas/GPS dati 

Personas datu apkopošana

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji apkopo Personas datus dažādos veidos, tostarp tālāk aprakstītajos veidos. 

 • Izmantojot Pakalpojumus
  • Mēs apkopojam Personas datus, izmantojot Pakalpojumus, piemēram, kad reģistrējaties informatīvā biļetena saņemšanai, reģistrējat kontu, kas nepieciešams, lai piekļūtu Pakalpojumiem, izveidojat pasūtījumu vai veicat pirkumu, piesakāties kredīta saņemšanai, veicat pieprasījumu, reģistrējat produkta pirkumu, iesniedzat garantijas karti vai mijiedarbojaties ar tērzēšanas funkciju.
 • Bezsaistē
  • Mēs apkopojam jūsu Personas datus bezsaistē, piemēram, kad apmeklējat uzņēmuma filiāli, piedalāties kādā no mūsu tirdzniecības pasākumiem, veicat pasūtījumu, izmantojot tālruni, vai sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu.
 • No citiem avotiem

-  Mēs saņemam jūsu Personas datus no citiem avotiem, piemēram:

o   no publiski pieejamām datu bāzēm un citām trešo pušu avotu publiski pieejamām datu bāzēm, un citiem trešo pušu avotiem;

o    no apvienotā mārketinga partneriem un pakalpojumu sniedzējiem (tostarp no sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām), ja šie partneri vai pakalpojumu sniedzēji koplieto attiecīgo informāciju ar mums.

-  Ja savienosit savu kontu sociālajos plašsaziņas līdzekļos ar savu Pakalpojumu kontu, jūs ar mums koplietosit konkrētus savā kontā sociālajos plašsaziņas līdzekļos ietvertus Personas datus, piemēram, savu vārdu, e-pasta adresi, fotoattēlu, sarakstu ar kontaktpersonām sociālajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī jebkādu citu informāciju, kas var būt mums pieejama vai ko jūs varat padarīt mums pieejamu, kad savienojat savu kontu sociālajos plašsaziņas līdzekļos ar savu Pakalpojumu kontu.

-  Kad piedalāties konkursā, akcijā, loterijā, aptaujā vai citā veicināšanas pasākumā. 

-  Kad piedalāties emuārā vai forumā.

Mums ir jāapkopo Personas dati, lai varētu jums sniegt pieprasītos Pakalpojumus.  Ja nesniegsit nepieciešamo informāciju, iespējams, nevarēsim sniegt Pakalpojumus. Ja saistībā ar Pakalpojumiem mums vai mūsu pakalpojumu sniedzējiem izpaudīsit jebkādus ar citām personām saistītus Personas datus, jūs apliecināt, ka esat pilnvarots tā rīkoties un atļaujat mums izmantot šo informāciju saskaņā ar šo Paziņojumu par personas datu aizsardzību.

Personas datu izmantošana

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji izmanto Personas datus tālāk aprakstītajiem mērķiem.

 •  Pakalpojumu funkcionalitātes nodrošināšana un jūsu pieprasījumu īstenošana. Lai pārvaldītu mūsu līgumsaistības ar jums un/vai nodrošinātu atbilstību juridiskām prasībām, mēs veicam tālāk norādītās darbības.

      -  Pakalpojumu funkcionalitātes nodrošināšana jūsu vajadzībām, piemēram, nodrošinot piekļuvi jūsu reģistrētajam kontam un sniedzot saistītu klientu apkalpošanu.

      -   Atbildēšana uz jūsu jautājumiem un jūsu pieprasījumu īstenošana, ja sazināties ar mums, izmantojot kādu no mūsu saziņas veidlapām tiešsaistē vai citādi, piemēram, ja nosūtāt mums jautājumus, ieteikumus, atzinību vai sūdzības, vai ja pieprasāt piedāvājumu vai citu informāciju par mūsu Pakalpojumiem.

      -   Jūsu darījumu īstenošana un saistītās klientu apkalpošanas sniegšana.

      -  Administratīvas informācijas (piemēram, mūsu noteikumu, nosacījumu un politiku izmaiņu) sūtīšana jums.

      -  Tādas funkcionalitātes nodrošināšana, kas sniedz jums iespēju sūtīt ziņojumus citai personai, ja to vēlaties.

      -  Jūsu iesniegtā kredīta pieteikuma apstrāde.

 •  Mūsu informatīvā biļetena, informācijas par mūsu produktiem un pakalpojumiem un/vai citu materiālu nodrošināšana jums, kā arī sociālās koplietošanas veicināšana.  Ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu vai mums ir leģitīma uzņēmējdarbības interese attiecīgi rīkoties, mēs veicam tālāk norādītās darbības. 

       -  Ar mārketingu saistītas saziņas sūtīšana jums (piemēram, izmantojot e-pastu, īsziņu, ziņojumu pakalpojumā WhatsApp, paziņojumu lietotnē un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās), sniedzot informāciju par mūsu pakalpojumiem, jauniem produktiem, kā arī citiem jaunumiem par mūsu uzņēmumu.

       -  Jūsu izvēlētās sociālās koplietošanas funkcionalitātes veicināšana.

 • Personas datu analīze uzņēmējdarbības atskaišu veidošanai un personalizētu pakalpojumu sniegšanai.  Ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu vai mums ir leģitīma uzņēmējdarbības interese attiecīgi rīkoties, mēs veicam tālāk norādītās darbības.

-  Mūsu lietotāju preferenču analīze vai prognozēšana, lai sagatavotu  apkopotas tendenču atskaites par mūsu nodrošinātā digitālā satura lietošanu ar mērķi  uzlabot mūsu Pakalpojumus.

        -  Uzlabota izpratne par jums ar mērķi personalizēt mijiedarbību ar jums un nodrošināt jūsu interesēm pielāgotu informāciju un/vai piedāvājumus.

        -  Uzlabota izpratne par jūsu preferencēm ar mērķi ar Pakalpojumu starpniecību piegādāt tādu saturu, kas pēc mūsu ieskatiem ir jums piemērots un jūsu interesēm atbilstošs.

 • Tādas funkcionalitātes nodrošināšana, kas sniedz jums iespēju piedalīties loterijās, konkursos un citos veicināšanas pasākumos.  Lai pārvaldītu savas līgumsaistības ar jums, mēs veicam tālāk norādītās darbības.

       - Mēs varam piedāvāt jums iespēju piedalīties loterijā, konkursā vai citā veicināšanas pasākumā. Uz dažiem šādiem veicināšanas pasākumiem attiecas papildu noteikumi ar informāciju par to, kā izmantosim un izpaudīsim jūsu Personas datus.

 • Personas datu apkopošana un/vai anonimizēšana.  Ja mums ir leģitīma uzņēmējdarbības interese attiecīgi rīkoties, mēs veicam tālāk norādītās darbības.

       - Mēs varam apkopot un/vai anonimizēt Personas datus, lai tie vairs netiktu uzskatīti par Personas datiem. Mēs veicam šīs darbības, lai ģenerētu tādus citus datus lietošanai, ko varam izmantot un izpaust jebkādam mērķim.

 • Mūsu uzņēmējdarbības mērķu īstenošana. Lai pārvaldītu savas līgumsaistības ar jums, īstenotu juridisku prasību un/vai, jo mums ir leģitīma interese, mēs veicam tālāk norādītās darbības.

       -  Datu analīze, piemēram, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumu efektivitāti.

       -  Auditu veikšana, lai pārbaudītu, vai mūsu iekšējie procesi funkcionē, kā paredzēts, un atbilst juridiskām, regulatīvām vai līguma prasībām.

       -  Krāpniecības un drošības uzraudzība, piemēram, lai konstatētu un novērstu             kiberuzbrukumus vai identitātes zādzības mēģinājumus.

       -  Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde.

       -  Mūsu pašreizējo produktu un pakalpojumu papildināšana, uzlabošana vai modificēšana.

       -  Lietojuma tendenču noteikšana, piemēram, izprotot, kuras mūsu  Pakalpojumu daļas visvairāk interesē lietotājus.

       -  Mūsu veicināšanas kampaņu efektivitātes noteikšana ar mērķi pielāgot kampaņas lietotāju vajadzībām un interesēm.

       -  Mūsu uzņēmējdarbības aktivitāšu īstenošana un izvēršana, piemēram, izprotot, kuras mūsu Pakalpojumu daļas visvairāk interesē lietotājus, lai varētu veltīt resursus mūsu lietotāju interesēm atbilstošu pakalpojumu izveidei.

Personas datu izpaušana

Mēs izpaužam Personas datus tālāk norādītajām vienībām.

 • Mūsu mātesuzņēmumam un meitasuzņēmumiem šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību aprakstītajiem mērķiem.

Mūsu uzņēmumu grupā ietverto vienību sarakstu un atrašanās vietas varat skatīt šeit.

 • Mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi veicināt pakalpojumus, ko tie mums sniedz.

- Šie pakalpojumi sniedzēji var sniegt tādus pakalpojumus kā tīmekļa mitināšana, datu analīze, maksājumu apstrāde, pasūtījumu īstenošana, informācijas tehnoloģijas un saistītās infrastruktūras nodrošināšana, klientu apkalpošana, e-pasta piegāde, auditēšana u.c.

 • Trešajām pusēm, piemēram, aģentiem, mazumtirgotājiem, izplatītājiem un citiem uzņēmējdarbības partneriem ar mērķi sniegt šīm trešajām pusēm atļauju sūtīt jums mārketinga saziņas materiālus saskaņā ar jūsu izvēlēm.
 • Loteriju, konkursu un līdzīgu veicināšanas pasākumu trešo pušu sponsoriem.
 • Gadījumi, kad varat izvēlēties izpaust Personas datus

- Ziņojumu dēļos, tērzēšanas pakalpojumos, profilu lapās, emuāros un citos pakalpojumus, kuros varat publicēt informāciju un saturu (tostarp bez ierobežojuma mūsu Lapās sociālajos plašsaziņas līdzekļos).  Ņemiet vērā, ka visa informācija, ko publicēsit vai izpaudīsit, izmantojot šos pakalpojumus, kļūs publiski pieejama un var būt pieejama citiem lietotājiem un plašākai sabiedrībai.

 • Saistībā ar jūsu sociālās koplietošanas darbībām. 

- Ja savienosit savu Pakalpojumu kontu ar savu kontu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, jūs koplietosit informāciju ar saviem draugiem, kuri ir saistīti ar jūsu kontu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ar citiem lietotājiem un ar sava sociālo plašsaziņas līdzekļu konta nodrošinātāju. Veicot šīs darbības, jūs pilnvarojat mūs veicināt šādu informācijas koplietošanu un apliecināt, ka izprotat, ka koplietojamas informācijas lietojumu noteiks sociālo plašsaziņas līdzekļu nodrošinātāja personas datu aizsardzības politika.

- Turklāt, kad koplietojat saturu no Pakalpojumiem, izmantojot savu kontu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, tā sociālās koplietošanas rīka, ko izmantojam Pakalpojumos, nodrošinātājs var apkopot ar jums saistītu informāciju, kas var ietvert Personas datus.  Uz sociālās koplietošanas rīka nodrošinātāja īstenoto informācijas apkopošanu, lietošanu un koplietošanu attiecas šī nodrošinātāja personas datu aizsardzības politika, un mēs neatbildam par tā īstenoto personas datu aizsardzību, drošību vai citām praksēm.

 • Trešajām pusēm saistībā ar licencēšanu, kopīgu izstrādi vai līdzīgiem pasākumiem.

 

Citi izmantošanas un izpaušanas gadījumi

Mēs arī izmantojam un izpaužam jūsu Personas datus, ja šādas darbības ir nepieciešamas vai piemērotas, īpaši gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums vai leģitīma uzņēmējdarbības interese tā rīkoties, kā aprakstīts tālāk.

 • Lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem.

- Tas var ietvert tiesību aktus ārpus jūsu mītnes valsts.

 • Lai sadarbotos ar publiskām un valsts iestādēm.

- Lai atbildētu uz pieprasījumu vai sniegtu informāciju, ko uzskatām par svarīgu.

- Tas var ietvert iestādes ārpus jūsu mītnes valsts.

 • Lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm.

-  Piemēram, atbildot uz tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem un pavēlēm vai sniedzot informāciju, ko uzskatām par svarīgu.

 • Citu juridisku iemeslu dēļ.

-  Lai īstenotu mūsu noteikumus un nosacījumus.

-  Lai aizsargātu savas un/vai mūsu meitasuzņēmumu, jūsu vai citu personu tiesības, konfidencialitāti, drošību vai īpašumu.

 • Saistībā ar pārdošanas vai uzņēmējdarbības darījumu.

- Mums ir leģitīma interese izpaust vai pārsūtīt jūsu Personas datus trešajai pusei saistībā ar visas mūsu uzņēmējdarbības, aktīvu vai akciju vai mūsu uzņēmējdarbības, aktīvu vai akciju daļas jebkādu reorganizēšanu, apvienošanu, pārdošanu, nodošanu kopuzņēmējdarbībā, piešķiršanu, pārsūtīšanu vai citu nodošanu (tostarp saistībā ar jebkādu bankrota vai līdzīgu procedūru).  Šādas trešās puses var ietvert, piemēram, iegādātāja iestādi un tās padomdevējus.

CITA INFORMĀCIJA

Citi dati” ir jebkādi dati, kas neatklāj jūsu konkrēto identitāti vai nav tieši saistīti ar identificējamu personu.

 • Pārlūkprogrammas un ierīces informācija
 • Lietotnes vai pievienotās ierīces, vai transportlīdzekļa lietojuma dati
 • Informācija, kas apkopota, izmantojot sīkfailus, pikseļu vietturus un citas tehnoloģijas
 • Demogrāfijas informācija un cita jūsu sniegta informācija, kas neatklāj jūsu konkrēto identitāti
 • Informācija, kas ir apkopota tādā veidā, kas vairs neatklāj jūsu konkrēto identitāti
 • Fiziskā atrašanās vieta
 • Informācija par jūsu lauksaimniecības darbībām

Ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mums Citi dati ir jāapstrādā kā Personas dati, tad mēs varam tos izmantot un izpaust tādiem mērķiem, kādiem izmantojam un izpaužam Personas datus atbilstoši detalizētajai informācijai šajā Paziņojumā.

Citas informācijas apkopošana

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji var apkopot Citus datus dažādos veidos, tostarp tālāk aprakstītajos veidos. 

 • Izmantojot jūsu pārlūkprogrammu vai ierīci
  • Vairākums pārlūkprogrammu vai jūsu ierīce automātiski apkopo konkrētu informāciju, piemēram, jūsu vides piekļuves vadības (Media Access Control — MAC) adresi, datora veidu (Windows vai Mac), ekrāna izšķirtspēju, operētājsistēmas nosaukumu un versiju, ierīces ražotāju un modeli, valodu, interneta pārlūkprogrammas veidu un versiju, kā arī jūsu izmantoto Pakalpojumu (piemēram, Lietotnes) nosaukumu un versiju.  Mēs izmantojam šo informāciju, lai gādātu par Pakalpojumu pareizu funkcionēšanu. 
 • Izmantojot jūsu īstenoto Lietotnes lietojumu
  • Kad lejupielādējat un izmantojat Lietotni, mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji var izsekot un apkopot Lietotnes lietojuma datus, piemēram, datumu un laiku, kad jūsu ierīcē instalētā Lietotne piekļūst mūsu serveriem, kā arī datus par to, kāda informācija un faili ir lejupielādēti Lietotnē, pamatojoties uz jūsu ierīces numuru.
 • Izmantojot sīkfailus, pikseļu vietturus un līdzīgas tehnoloģijas
  • Sīkfaili ir informācijas vienības, kas tiek tiešā veidā saglabātas jūsu izmantotajā datorā.  Mēs varam izmantot sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas Tīmekļa vietnēs un Lietotnēs, kā arī tādos e-pasta ziņojumos HTML formātā, ko jums nosūtām.  Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas sniedz mums iespēju apkopot tādu informāciju kā pārlūkprogrammas veids, Pakalpojumos pavadītais laiks, apmeklētās lapas, valodas preferences, kā arī citus datplūsmas datus.  Mēs izmantojam apkopoto informāciju dažādiem mērķiem, tostarp analīzei un mūsu mārketinga kampaņu efektivitātes noteikšanai, kā arī, lai nodrošinātu jums tādas produktu un pakalpojumu reklāmas, kas pēc mūsu ieskatiem jūs interesēs.  Pašlaik mēs nereaģējam uz pārlūkprogrammu neizsekošanas signāliem.  Papildinformāciju, tostarp informāciju par to, kā varat atteikties no konkrētiem mūsu sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju lietojuma veidiem, skatiet mūsu Sīkfailiem & līdzīgu tehnoloģiju politikā.
 • IP adrese
  • Jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs automātiski piešķir IP adresi jūsu datoram.  IP adrese var tikt automātiski identificēta un reģistrēta mūsu serveru žurnālfailos ikreiz, kad lietotājs piekļūst Pakalpojumiem, kopā ar apmeklējuma laiku un apmeklēto(-ajām) lapu(-ām).  IP adrešu apkopošana ir standartprakse, un to automātiski veic daudzas tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas un citi pakalpojumi.  Mēs izmantojam IP adreses tādiem mērķiem kā lietojuma līmeņa aprēķināšana, servera problēmu diagnosticēšana un Pakalpojumu administrēšana.  Mēs varam arī izgūt jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot jūsu IP adresi.
 • Fiziskā atrašanās vieta
  • Mēs varam apkopot jūsu ierīces fizisko atrašanās vietu, izmantojot, piemēram, satelīta, mobilo sakaru torņa vai Wi-Fi signālus.  Mēs varam izmantot jūsu ierīces fizisko atrašanās vietu, lai nodrošinātu jums personalizētus, ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus un saturu.  Mēs varam arī koplietot jūsu ierīces fizisko atrašanās vietu kopā ar informāciju par jūsu skatītajām reklāmām un citu mūsu apkopoto informāciju ar saviem mārketinga partneriem, lai sniegtu tiem iespēju nodrošināt jums personalizētāku saturu un pētīt reklāmas kampaņu efektivitāti.  Dažos gadījumos jums var tikt sniegta iespēja atļaut vai liegt šādu jūsu ierīces atrašanās vietas izmantošanu un/vai koplietošanu, bet, ja veiksit šīs darbības, mēs un/vai mūsu mārketinga partneri, iespējams, nevarēsim jums nodrošināt piemērojamos personalizētos pakalpojumus un saturu.

 

Citas informācijas izmantošana un izpaušana

Mēs varam izmantot un izpaust Citus datus jebkādam mērķim, izņemot gadījumus, kad mums ir jārīkojas citādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.  Dažos gadījumos mēs varam apvienot Citus datus ar Personas datiem.  Šādā gadījumā mēs apstrādāsim apvienoto informāciju kā Personas datus tik ilgi, kamēr šī informācija būs apvienota.

DROŠĪBA

Mēs cenšamies īstenot saprātīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus, lai aizsargātu Personas datus savā organizācijā.  Diemžēl neviena datu pārsūtīšanas vai glabāšanas sistēma nevar garantēt 100% drošību.  Ja jums ir pamats uzskatīt, ka jūsu mijiedarbība ar mums vairs nav droša, nekavējoties informējiet mūs par to saskaņā ar informāciju tālāk norādītajā sadaļā “Saziņa ar mums”.

IZVĒLE UN PIEKĻUVE

Jūsu izvēle attiecībā uz to, kā izmantojam un izpaužam jūsu Personas datus

Mēs piedāvājam jums izvēli attiecībā uz to, kā izmantojam un izpaužam jūsu Personas datus mārketinga mērķiem.  Varat atteikties no tālāk minētā. 

 • Elektroniskas saziņas saņemšana no mums.  Ja turpmāk nevēlaties no mums saņemt ar mārketingu saistītus e-pasta ziņojumus, varat no tiem atteikties, izmantojot abonementa anulēšanas mehānismu, kas ietverts visos šādos e-pasta ziņojumos.  Ja turpmāk nevēlaties saņemt ar mārketingu saistītas īsziņas vai SMS ziņas, kuru saņemšanai iepriekš reģistrējāties, varat no tām atteikties, uz jebkādu šādu ziņu atbildot ar tekstu STOP.
 • Mūsu īstenota jūsu Personas datu koplietošana ar meitasuzņēmumiem to tiešā mārketinga mērķiem.  Ja vēlaties, lai turpmāk nekoplietojam jūsu Personas datus ar mūsu meitasuzņēmumiem to tiešā mārketinga mērķiem, varat atteikties no šādas koplietošanas šeit.
 • Mūsu īstenota jūsu Personas datu koplietošana ar tādiem uzņēmumiem, kas nav mūsu meitasuzņēmumi, to tiešā mārketinga mērķiem.  Ja vēlaties, lai turpmāk nekoplietojam jūsu Personas datus ar tādām trešajām pusēm, kas nav mūsu meitasuzņēmumi, to tiešā mārketinga mērķiem, varat atteikties no šādas koplietošanas šeit.

Mēs centīsimies īstenot jūsu pieprasījumu(-s) tik drīz, cik saprātīgi iespējams.  Ņemiet vērā: ja atteiksities no ar mārketingu saistītu e-pasta ziņojumu saņemšanas no mums, mēs tik un tā varam jums nosūtīt svarīgus administratīvus ziņojumus, no kuru saņemšanas atteikties nevarat.

Jūsu iespējas attiecībā uz piekļuvi saviem Personas datiem, to mainīšanu vai dzēšanu 

Ja vēlaties pieprasīt Personas datu pārskatīšanu, labošanu, atjaunināšanu, izņemšanu, ierobežošanu vai dzēšanu, iebilst pret Personas datu apstrādi vai pieprasīt saņemt savu Personas datu elektronisku kopiju ar mērķi to pārsūtīt citam uzņēmumam (tādā apmērā, kādā piemērojamie tiesību akti nodrošina jums šādas tiesības), varat sazināties ar mums šeit vai, rakstot uz klientu informācijas centru: Customer Information Center 9330 Zionsville Rd., Indianapolis, IN 46268.

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Savā pieprasījumā skaidri norādiet, kādus Personas datus vēlaties mainīt un vai vēlaties, lai jūsu Personas dati tiktu izņemti no mūsu datu bāzes.  Lai jūs aizsargātu, varam īstenot tikai tos pieprasījumus, kas attiecas uz Personas datiem saistībā ar to konkrēto e-pasta adresi, ko izmantojat, lai nosūtītu mums savu pieprasījumu, un pirms pieprasījuma īstenošanas mums, iespējams, vajadzēs pārbaudīt jūsu identitāti.  Mēs mēģināsim īstenot jūsu pieprasījumu tik drīz, cik saprātīgi iespējams. 

Ņemiet vērā, ka mums var būt nepieciešams saglabāt konkrētu informāciju lietvedības mērķiem un/vai, lai pabeigtu jebkādus darījumus, ko iesākāt pirms maiņas vai dzēšanas pieprasījuma (piemēram, ja veicat pirkumu vai piedalāties veicināšanas pasākumā, iespējams, nevarēsit mainīt vai dzēst sniegtos Personas datus, līdz šāds pirkums vai veicināšanas pasākums būs pabeigts).

SAGLABĀŠANAS PERIODS

Mēs glabājam Personas datus tik ilgi, cik nepieciešams vai atļauts saistībā ar mērķi(-iem), kādam(-iem) tie tika iegūti, kā arī saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. 

Tālāk norādīti daži kritēriji, kas tiek izmantoti, lai noteiktu glabāšanas ilgumu. 

 • Laika periods, kurā mums ir pastāvīgas attiecības ar jums un kurā sniedzam jums Pakalpojumus (piemēram, kamēr uzturat kontu vai turpināt izmantot Pakalpojumus).
 • Vai uz mums attiecas juridiska prasība (piemēram, dažos tiesību aktos ir ietverta prasība saglabāt jūsu veikto darījumu ierakstus konkrētu laika periodu, pēc kura drīkstam tos izdzēst).
 • Vai glabāšana ir ieteicama mūsu juridiskās pozīcijas kontekstā (piemēram, attiecībā uz piemērojamiem ierobežojumu statūtiem, tiesas procesu vai regulējošu izmeklēšanu).

TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI

Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību neattiecas uz nekādu trešo pušu, tostarp nekādas tādas trešās puses, kas darbina jebkādu tīmekļa vietni vai pakalpojumu, uz kuru Pakalpojumi nodrošina saiti, personas datu aizsardzības, informācijas vai citām praksēm, un mēs neatbildam par šādām personas datu aizsardzības, informācijas vai citām praksēm.  Saites ietveršana Pakalpojumos nenozīmē tās vietnes vai pakalpojumu mūsu vai mūsu meitasuzņēmumu īstenotu apstiprinājumu, uz kuru norādīta saite.

Turklāt mēs neatbildam par informācijas apkopošanu, izmantošanu, izpaušanu vai drošības politikām vai praksēm, ko īsteno citas organizācijas, piemēram, Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM vai jebkurš cits lietotņu izstrādātājs, lietotņu nodrošinātājs, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas nodrošinātājs, operētājsistēmas nodrošinātājs, bezvadu pakalpojumu sniedzējs vai ierīces ražotājs, tostarp attiecībā uz jebkādiem Personas datiem, ko izpaužat citām organizācijām saistībā ar Lietotnēm vai mūsu Lapām sociālajos plašsaziņas līdzekļos.

NEPILNGADĪGU PERSONU ĪSTENOTA PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

Pakalpojumi nav paredzēti personām, kuras nav sasniegušas trīspadsmit (13) gadu vecumu, un mēs neveicam Personas datu apzinātu apkopošanu no personām, kuras nav sasniegušas 13 gadu vecumu.

JURISDIKCIJA UN PĀRSŪTĪŠANA ĀRPUS ROBEŽĀM

Jūsu Personas dati var tikt glabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kurā atrodas mūsu filiāles vai kurā nodarbinām pakalpojumu sniedzējus, un, izmantojot Pakalpojumus, jūs apzināties, ka jūsu informācija tiks pārsūtīta uz valstīm, kas nav jūsu mītnes valsts, tostarp uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kurās spēkā esošie datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no jūsu valstī spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem.  Noteiktos apstākļos tiesām, tiesībaizsardzības iestādēm, regulējošām iestādēm vai drošības iestādēm šajās citās valstīs var būt tiesības piekļūt jūsu Personas datiem.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR EEZ. Attiecībā uz dažām valstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis, Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka tās nodrošina datu aizsardzību pietiekamā līmenī atbilstoši EEZ standartiem (šo valstu pilns saraksts ir pieejams šeit[ Tiešsaistē pieejamais saraksts ar valstīm, kurās nodrošināto datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinusi par pietiekamu]. Attiecībā uz pārsūtīšanu no EEZ uz valstīm, kurās nodrošināto datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija nav atzinusi par pietiekamu, mēs īstenojam pietiekamus pasākumus, piemēram, Eiropas Komisijas pieņemtās līguma standartklauzulas un saistošus uzņēmuma noteikumus, lai aizsargātu jūsu Personas datus. Lai iegūtu šo pasākumu kopiju, iesniedziet pieprasījumu šeit.

SENSITĪVA INFORMĀCIJA

Izņemot gadījumus, kad to pieprasām, mēs lūdzam jūs nesūtīt mums un neizpaust nekādus sensitīvus Personas datus (piemēram, sociālās apdrošināšanas numurus, informāciju par piederību rasei vai etnisko izcelsmi, politiskus uzskatus, informāciju par reliģiju vai citiem uzskatiem, biometrijas datus vai ģenētiskās iezīmes, informāciju par sodāmību vai piederību arodbiedrībai) Pakalpojumos, izmantojot Pakalpojumus vai citādā veidā, kādā mēs varam šādus datus saņemt.

TREŠO PUŠU MAKSĀJUMU PAKALPOJUMS

Mēs varam izmantot trešās puses maksājumu pakalpojumu, lai apstrādātu Pakalpojumos veiktos maksājumus. Ja vēlaties veikt maksājumu, izmantojot Pakalpojumus, jūsu Personas datus apkopos šāda trešā puse, nevis mēs, un uz tiem attieksies trešās puses personas datu aizsardzības politika, nevis šis Paziņojums par personas datu aizsardzību.  Mēs nekontrolējam šīs trešās puses īstenoto jūsu Personas datu apkopošanu, izmantošanu un izpaušanu, kā arī neatbildam par šādu trešās puses īstenoto jūsu Personas datu apkopošanu, izmantošanu un izpaušanu.

ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU ATJAUNINĀJUMI

Šī Paziņojuma par personas datu aizsardzību augšpusē esošais apzīmējums “Pēdējoreiz atjaunināts” norāda šī Paziņojuma par personas datu aizsardzību nesenākās pārskatīšanas datumu.  Jebkādas izmaiņas stāsies spēkā no brīža, kad Pakalpojumos publicēsim pārskatīto Paziņojumu par personas datu aizsardzību.  Ja izmantojat Pakalpojumus pēc šo izmaiņu ieviešanas, tas nozīmē, ka piekrītat pārskatītajam Paziņojumam par personas datu aizsardzību.

SAZIŅA AR MUMS

Ja jums ir jebkādi jautājumi par šo Paziņojumu par personas datu aizsardzību, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu personas datu pieprasījuma veidlapu, vai rakstiet uz klientu informācijas centru:

Customer Information Center

Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen, Denmark

Tā kā saziņa ne vienmēr ir droša, saziņā ar mums neiekļaujiet kredītkaršu informāciju vai citu sensitīvu informāciju.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR EEZ

Varat veikt arī tālāk norādītās darbības.

 • Sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Vācijā, izmantojot e-pastu.
 • Iesniedziet sūdzību datu aizsardzības iestādē savā valstī vai reģionā, vai vietā, kur noticis iespējams piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu pārkāpums.  Datu aizsardzības iestāžu saraksts ir pieejams vietnē https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.