Inovācijas, kas uzlabo lauksaimniecību

Mikro dārzeņu bioloģiskās audzēšanas tuvplāns

Inovācijas, kas palīdz ražot pārtiku pasaulei

Inovācijas palīdz mums izstrādāt integrētus risinājumus, lai apmierinātu lauksaimnieku vajadzības šodien, vienlaikus paredzot rītdienas izaicinājumus. Izmantojot jauninājumus, mēs piedāvājam produktus un pakalpojumus, kas palīdz lauksaimniekiem ražot to, ko pieprasa tirgus, vienlaikus taupot resursus un uzturot zemes ilgtspējību. Mūsu pieeja aptver visu pārtikas ķēdi, iesaistot arī patērētājus un sniedzot viņiem zināšanas un pārliecību par pārtiku, ko patērē viņu ģimenes.

Ļoti pietuvināts saulgriezes zieda attēls

Inovāciju nozīme šobrīd

Pārtika ir cilvēka pamatvajadzība un ekonomiskās attīstības dzinējs. Cilvēku skaits pasaulē pieaug, taču pārtikas ražošanas resursu apjoms nemainās. Esot līderiem lauksaimniecības nozarē, tas ir izaicinājums mums. Mūsu risinājums izaicinājumam ir inovācijas.

Laura Higgins portrets

Uz lauksaimniecības nākotni raugoties

„Es ceru, ka studenti, kas interesējas par zinātni, savu nākotnes karjeru izvēlēsies lauksaimniecības pētniecības jomā, jo ir svarīgi, lai mums visiem būtu pieejama veselīga pārtika pietiekamā daudzumā. Mums ir vajadzīgi spējīgākie jaunieši, kas ieviestu jauninājumus un risinātu problēmas šajā jomā nākamajām paaudzēm.”

-Laura Higginsa (Laura Higgins) PhD, DuPont Pioneer

Ar ko mēs atšķiramies?

Corteva AgriScience pamatā ir bagātīgas inovāciju tradīcijas, kuras veidotas, apvienojot uzņēmumu DuPont Crop Protection, Dow AgroSciences un Pioneer stiprās puses. Mēs pastāvīgi strādājam, lai apvienotu visas mūsu iespējas, kas piedāvā lauksaimniekiem integrētus risinājumus viņu svarīgākajām problēmām. Mēs ticam sadarbības spēkam, tāpēc apkopojam idejas no dažādiem avotiem un sadarbojamies ar universitātēm un NVO visā pasaulē.

Izpratne par ražotāju un patērētāju vajadzībām

Mēs uzklausām lauksaimniekus, lai izprastu viņu vajadzības, un izmantojam zinātni, lai izstrādātu integrētus piedāvājumus, kas apmierinātu šīs vajadzības šodien, domājot arī par dažādām iespējām nākotnē. Būdami atbildīgi līderi lauksaimniecības jomā, mēs uzklausām arī patērētāju vēlmes un palīdzam izprast zinātnes un pārvaldības nozīmi, kas ir mūsu produkcijas ražošanas pamatā.

Integrētu un pilnīgu risinājumu sniegšana

Mēs koncentrējamies uz to, lai visas risinājuma daļas ir savstarpēji saderīgas, apkopojot idejas no dažādiem avotiem (gan iekšējiem, gan ārējiem), piemēram, izmantojot tādas iniciatīvu programmas kā Open Innovation un sadarbojoties ar nevalstiskām organizācijām un universitātēm visā pasaulē.

Raudzīšanās nākotnē kā līderim pasaules lauksaimniecībā

Mēs saredzam lielu potenciālu digitālajām tehnoloģijām, jaunu sēklu produktu izstrādes rīkiem, piemēram, CRISPR-Cas gene editing un nākamās paaudzes augu aizsardzības produktiem, tostarp tiem, kurus var izmantot nelielos daudzumos un kas noderīgi arī bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Zinātnieks pārbauda stādus laboratorijā

„Inovācijas ir prasība, nevis izvēle.”

-Džims Kollins (Jim Collins)

Uzņēmuma Corteva Agriscience vadītājs

Sadarbība un intelektuāla vadība

Corteva uzskata, ka, sadarbojoties ar pasaules zinātniekiem, mēs varam īstenot patiesi progresīvus mērķus. Izmantojot Pioneer Open Innovation platformas, strādājot kopā ar līderiem visā pasaulē, tiek veicināta inovatīvu un ilgtspējīgu lauksaimniecības risinājumu izstrāde.

Apskatīt inovācijas
Neil Hausman portrets

Prognozējama lauksaimniecība

„Darbs, ko mēs veicam pētniecības un izstrādes jomā, ir tiešā veidā pielietojams prakstiskajā lauksaimniecībā. Digitālajā lauksaimniecībā, izmantojot mūsu pētniecības un izstrādes procesus, mēs atklājam, pārbaudām un apstiprinām tehnoloģijas, lai pierādītu to vērtību un spēju uzlabot prognožu precizitāti.”

-Neils Hausmans (Neil Hausmann) PhD, DuPont Pioneer