Viltoti un nelegāli pesticīdi Eiropā

Viltojumu apkarošana un zīmolu aizsardzība

Autentiskiem un legāliem produktiem veic plašu testēšanu un stingru regulatīvo novērtēšanu, pirms tie tiek laisti tirgū. Šie izstrādes un valsts dienestu pārskata procesi palīdz panākt, ka tiek komercializēti tikai droši un augstas kvalitātes produkti.

Tomēr tirgū nonāk aizvien lielāks skaits viltotu un nelegālu produktu. Šie nelegālie produkti apdraud ilgtspējīgu lauksaimniecību, kā arī rada nepieņemamu risku cilvēku un vides veselībai. Uzņēmumā Corteva ir globāla viltojumu apkarošanas stratēģija, lai aizsargātu mūsu klientus un zīmolus.

Divas pretējas pasaules

Apdraudējumi vērtību ķēdei

Ko dažādas iesaistītās personas var darīt, lai samazinātu nelegālo pesticīdu apjomu?

Infografiku ir izstrādājis, un tā pieder ECPA, datus ir sagatavojis EUIPO un Eiropols, oriģinālā brošūra ir pieejama vietnē:

Šeit