Verben 1440x320.png

Verben™

Fungicide

Jauns plaša spektra graudaugu fungicīds, lai uzlabotu slimību kontroli, ražu un kvalitāti

Fungicīds Verben™ nodrošina divas izcili efektīvas darbīgās vielas, lai ierobežotu galvenās labību slimības kā graudaugu miltrasa, kviešu lapu pelēkplankumainība, brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, kviešu lapu dzeltenplankumainība, fuzarioze, acsveida plankumainība, tīklplankumainība, un ramulārija. Prokvinazīds un protiokonazols šajā kombinācijā veiksmīgi sinerģē – savstarpēji papildina iedarbības efektivitāti, un tādā veidā nodrošina gan izcilu slimību kontroli, gan strādā uz ražas potenciāla nosargāšanu. 

Darbīgās vielas Prokvinazīds 50 g/l + protiokonazols 200 g/l
Formulācija Emulsijas koncentrāts
Kultūraugi Ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, tritikāle. 

Galvenās Verben priekšrocības

 

• Lieliski piemērots visām graudaugu kultūrām

 

• Ļoti plašs ierobežojamo slimību spektrs

 

 

• Augstas kvalitātes formulācija labākai veiktspējai uz lauka

 

• Labāka efektivitāte pret plašu slimību klāstu, salīdzinot ar tikai protiokonazolu saturošu fungicīdu

 

 • Izcila miltrasas kontrole, pateicoties sinerģiskajai iedarbībai starp prokvinazīdu un protiokonazolu

 

 

• Konsekventa efektivitāte plašā pielietojuma nosacījumu diapazonā

 

 

• Būtiski pozitīvi ietekmē ražu

LV verben graph 1

Boosting efekts no prokvinazīda Verbenā

Verben graph - 2 page

Unikālā darbīgo vielu kombinācija uzlabo Verben efektivitāti, lai uzlabotu svarīgāko labību slimību kontroli, salīdzinot ar viena paša protiokonazola lietošanu.

 

Avots: Miežu un kviešu efektivitātes pētījumi 2017., un 2018. gadā (9–37 izmēģinājumi katrai slimībai)

Labi līdzsvarota profilaktiskā un ārstnieciskā efektivitāte ar pastiprinātu efektu uz kviešu lapu pelēkplankumainības ierobežošanu. 

 

LV verben graph 3
LV Verben graph 4

Lietošanas rekomendācijas

 

 

Verben ir labvēlīgs toksikoloģiskais un vides profils.

 

Ja produkts lietots saskaņā ar reģistrā atļautajām devām, nav sagaidāms, ka Verben lietošana graudaugos varētu izraisīt tā izskalošanos gruntsūdeņos, kas būtu nepieņemami.

 

Paredzētajai Verben izmantošanai ziemāju un vasarāju labībā pieļaujamais risks ūdens organismiem ir noteikts ar buferzonu (10 m aizsargjosla no ūdenstilpnēm).

 

Lietojot atbilstoši reģistrācijai, Verben ir drošs lietotājam, patērētājam un videi un neizraisīs nekādu piesārņojumu un neietekmēs pārtikas apstrādi

LV Verben graph-5

Kultūras

Kvieši

Cietie kvieši (Triticum durum)

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Ziemas kvieši (Triticum aestivum)

Mieži

Vasaras mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ziemas mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)