Zypar

Herbicide

ZYPAR - sistēmas darbības herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos, kā arī latvāņu ierobežošanai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, ceļa malās, mežmalās un zemēs zem elektrolīniju pārvadiem.

Par produktu

Lietošanas veidi

ZYPAR™ ir sistēmas darbības herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos, kā arī latvāņu ierobežošanai lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, ceļa malās, mežmalās un zemēs zem elektrolīniju pārvadiem. ZYPAR™ paredzēts izmantošanai pavasarī daudzu divdīgļlapju nezāļu kontrolei, ieskaitot ķeraiņu madaru (Galium aparine), nesmaržīgo suņkumelīti (Tripleurospermum inodorum), zīda magoni (Papaver rhoeas), balto balandu (Chenopodium album), sārto panātri (Lamium purpureum) un ārstniecības matuzāli (Fumaria officinalis).

 

ZYPAR™ sastāvā ir divas darbīgās vielas – jaunās paaudzes ARYLEX™ ACTIVE (metil-halauksifēns) un florasulams, kas pazīstams no herbicīda PRIMUS™. Abas darbīgās vielas ir efektīvas arī zemās gaisa temperatūrās - Arylex Active efektivitāti uz nezālēm nodrošina jau pie +2 °C. Tādēļ šis produkts ideāli piemērots lietošanai, kad pavasarī ir ievērojamas temperatūras svārstības. Tas sniedz arī būtisku priekšrocību plašā pielietošanas laika ziņā - sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumiem līdz karoglapas maksts uzbriešanai stadijai (AS 23-45) ziemāju labībās,bet vasarājos no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 13-45).

 

Atkarībā no nezāļu sugas, vizuālās iedarbības pazīmes parādīsies pat dažu dienu laikā pēc apstrādes. ZYPAR™ iekļūst nezālēs caur lapām, tāpēc tas ir piemērots lietošanai jebkāda tipa augsnēs. Pēc apstrādes ar ZYPAR nav nekādu ierobežojumu citu kultūraugu audzēšanai rudenī.

 

ZYPAR™ ir dispersija eļļā, un virsmas aktīvā viela jau ir iekļauta produkta sastāvā, tādēļ tās papildus pievienošana nav nepieciešama.

 

Produktu var lietot maisījumā ar citiem herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem, augu augšanas regulatoriem un mikroelementu mēslošanas līdzekļiem, izņemot produktus, kuru sastāvā ir etil-fenoksaprop-P darbīgā viela.

 

Lai palielinātu efektivitāti uz dažām nezāļu sugām, rekomendējam to lietot maisījumā ar metil-tribenuronu saturošiem herbicīdiem.

 

Kultūras

Kvieši

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

Mieži

Vasaras mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ziemas mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)