Lietošanas noteikumi

Something went wrong. Please try again later...

Pārskatīti 23.08.2019.

Laipni lūgti! Corteva Agriscience™ (turpmāk tekstā — Corteva, Uzņēmums, Mēs) piedāvā jums lietot šo tīmekļa vietni, ja ievērosiet tālāk minētos noteikumus un nosacījumus (turpmāk tekstā — Noteikumi). Piekļūstot jebkurai tīmekļa vietnei, kurā ir iekļauta oficiāla saite uz šiem Noteikumiem (turpmāk tekstā katra atsevišķi — Vietne) un lietojot to, reģistrējot kontu vai piekļūstot jebkuram saturam, informācijai, produktiem, pakalpojumiem, funkcijām vai resursiem, kas ir pieejami vai iespējoti Vietnē (turpmāk tekstā kopā ar Vietni — Pakalpojumi), jūs piekrītat tālāk sniegtajiem Noteikumiem. Šie noteikumi ir jums juridiski saistošs līgums.  Ja nepiekrītat kādam šo Noteikumu nosacījumiem, nelietojiet Pakalpojumus.

Lietošanas noteikumu grozījumi

Uzņēmumam Corteva Agriscience™ ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma grozīt šos Noteikumus, atjauninot šo dokumentu. Ja pēc grozījumu ieviešanas turpināsiet lietot Pakalpojumus, tiks uzskatīts, ka jūs piekrītat grozītajiem Noteikumiem.

Personas datu aizsardzība

Uzņēmums Corteva Agriscience™ aizsargās Jūsu personas datus.  Ja Corteva vāks jūsu personas datus, izmantojot Pakalpojumus, šie dati tiks izmantoti saskaņā ar Corteva personas datu aizsardzības politiku, kas ir pieejama tīmekļa vietnē Konfidencialitātes politika.

Papildu un trešo pušu noteikumi

Lietojot Pakalpojumus, jums ir jāievēro arī visi papildu noteikumi, nosacījumi un politikas, ko mēs atsevišķi publicējam Pakalpojumos (turpmāk tekstā — Papildu noteikumi) un atsauce uz kuriem ir iekļauta šajā Līgumā.  Daļu mūsu Pakalpojumos pieejamo funkciju un rīku nodrošina trešās puses pakalpojumu sniedzēji. Lietojot šādas funkcijas un rīkus, ir jāievēro attiecīgo trešās puses pakalpojumu sniedzēju pakalpojuma noteikumi (turpmāk tekstā — Trešo pušu noteikumi), kas atšķiras no mūsējiem.  Pirms šādu funkciju un rīku lietošanas rūpīgi pārskatiet Trešo pušu noteikumus.  Ja lietojat šādas trešās puses funkcijas un rīkus, jūs piekrītat, ka jūsu attiecības ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem regulē spēkā piemērojamie Trešo pušu noteikumi.

Lietotājvārdi, paroles un konti

Reģistrējot Pakalpojuma kontu (turpmāk tekstā — "Konts"), jūs piekrītat reģistrācijas veidlapā norādīt tikai patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju (turpmāk tekstā — "Reģistrācijas dati") un nekavējoties atjaunināt Reģistrācijas datus, tiklīdz tie mainās vai jums ir kļuvis zināms, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Jūs apliecināt, ka saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām jums nav liegts izmantot Pakalpojumus un ka jūs izņematies atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas jūsu Kontā. Jūs piekrītat pārraudzīt savu Kontu, lai ierobežotu tā lietošanu nepilngadīgām personām un citiem lietotājiem, kam tas nav atļauts. Jūs arī piekrītat neizpaust nevienam savu lietotājvārdu vai paroli. Turklāt jūs piekrītat nekavējoties paziņot uzņēmumam Corteva Agriscience™ par neatļautu jūsu paroles izmantošanu vai jebkādu citu pārkāpumu saistībā ar jūsu Konta drošību, kā arī katras sesijas beigās atteikties no sava konta. Jūs piekrītat Konta izveidē neizmantot viltus identitāti vai aizstājvārdu. Jūs arī piekrītat neizveidot Kontu, ja jums iepriekš ir aizliegts izmantot jebkuru no Pakalpojumiem. Turklāt jūs piekrītat vienlaikus vienā un tajā pašā Corteva pakalpojumā neuzturēt vairākus kontus. Uzņēmums Corteva Agriscience™ patur tiesības jebkurā laikā un neatkarīgi no iemesla noņemt vai atprasīt jebkādus lietotājvārdus. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jums nav nekādu īpašumtiesību vai cita veida īpašuma interešu attiecībā uz savu Kontu un ka visas tiesības uz jūsu Kontu un saistībā ar to pieder uzņēmumam Corteva Agriscience™.

Lietošanas ierobežojumi

Uz tiesībām, kas jums piešķirtas šajos Noteikumos, ir attiecas šādi ierobežojumi: (a) jums nav tiesību licencēt, pārdot, izīrēt, iznomāt, nodot, piešķirt, pavairot, izplatīt vai jebkādi citādi izmantot komerciālā nolūkā Pakalpojumus vai jebkuru Pakalpojumu daļu; (b) jums nav tiesību kadrēt vai izmantot kadrēšanas metodes, lai iekļautu jebkuru Corteva preču zīmi, logotipu vai Pakalpojumus (tostarp attēlus, tekstu, lapas izkārtojumu vai formātu); (c) jums nav tiesību lietot nevienu metatagu vai jebkāda cita veida "slēptu tekstu", izmantojot Corteva nosaukumu vai preču zīmes; (d) jums nav tiesību pārveidot, tulkot, pielāgot, apvienot, veidot atvasinātus darbus, izjaukt vai dekompilēt jebkuru Pakalpojumu daļu, kā arī veikt jebkuras Pakalpojumu daļas reverso inženieriju un kompilēšanu, izņemot, ja iepriekš minētie ierobežojumi ir nepārprotami aizliegti ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām; (e) jums nav tiesību izmantot nekādu manuālu vai automatizētu programmatūru, ierīces vai citus procesus (tostarp, bet ne tikai, tīmekļa rāpuļprogrammu, robotprogrammatūru, kopēšanas programmatūru, avatārus, datizraces rīkus u. tml.), lai "kopētu" vai lejupielādētu datus no Pakalpojumiem (izņemot meklētājprogrammu operatorus, kam ir piešķirta neatsaucama atļauja izmantot tīmekļa rāpuļprogrammas, lai kopētu materiālus no Vietnes, bet tikai un vienīgi tādam nolūkam un tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izveidotu publiski pieejamu meklējamu materiālu indeksu, izņemot šādu materiālu saglabāšanu kešatmiņā vai arhīvos); (f) jums nav tiesību piekļūt Pakalpojumiem ar nolūku izveidot līdzīgu vai konkurējošu tīmekļa vietni, lietojumprogrammu vai pakalpojumu; (g) ja vien šajā dokumentā nav nepārprotami norādīts citādi, neviena Pakalpojumu daļa nedrīkst nekādā formātā vai veidā tikt kopēta, pavairota, izplatīta, pārpublicēta, lejupielādēta, attēlota, publicēta vai pārsūtīta; (h) jums nav tiesību noņemt vai iznīcināt autortiesību paziņojumus vai citus īpašumtiesību apzīmējumus, kas iekļauti vai ir pieejami Pakalpojumos; (i) jums nav tiesību traucēt vai mēģināt traucēt atbilstošu Pakalpojumu darbību vai izmantot Pakalpojumus jebkādā tādā veidā, kas nav nepārprotami atļauts šajos Noteikumos; un (j) jums nav tiesību mēģināt kaitēt mūsu Pakalpojumiem, tostarp, bet ne tikai, pārkāpjot vai mēģinot pārkāpt visus saistītos drošības līdzekļus, ieviešot mūsu Pakalpojumos vīrusus, tārpus vai līdzīga veida kaitīgus kodus, kā arī traucējot vai mēģinot traucēt Pakalpojumu lietošanu citiem lietotājiem, resursdatoriem vai tīkliem, tostarp, veicot pārmērīgu ielādi, "pārpludināšanu", "surogātpasta izplatīšanu", "vēstuļbumbu izsūtīšanu" vai "izraisot avārijas". Ja lietosiet Pakalpojumus jebkādā neatļautā veidā, tiks atsauktas licences, ko uzņēmums Corteva jums piešķīra saskaņā ar šo Līgumu.

Corteva Agriscience™ regulāri neuzrauga jūsu publicēto saturu vai citas darbības Vietnē, tomēr uzņēmums patur tiesības to darīt. Ja uzņēmumam Corteva Agriscience™ kļūs zināms, ka Vietne vai jebkurš no Pakalpojumiem tiek lietoti neatbilstoši, uzņēmumam Corteva Agriscience™ ir tiesības pēc saviem ieskatiem rīkoties jebkādā tādā veidā, ko tas uzskata par atbilstošu. Jūs atzīstat, ka uzņēmumam Corteva Agriscience™ ir tiesības ziņot tiesībaizsardzības iestādēm par jebkādām darbībām, kas var tikt uzskatītas par nelikumīgām, kā arī par jebkādiem ziņojumiem, ko uzņēmums saņem saistībā šādām darbībām. Ja tas tiks pieprasīts, mēs pilnībā sadarbosimies ar tiesībaizsardzības iestādēm, kad tās izmeklēs iespējamu nelikumīgu darbību internetā.

Pakalpojumu pieejamība

Uzņēmumam Corteva Agriscience™ pieder vairākas tīmekļa vietnes visā pasaulē, un tajās tiek piedāvāti Pakalpojumi konkrētiem reģioniem. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti vienā reģionā, var atšķirties no citos reģionos piedāvātajiem pakalpojumiem. Piedāvājums ir atkarīgs no pieejamības, vietējo vai reģionālo tiesību aktu prasībām, regulatīvā statusa, piegādes un citiem apsvērumiem. Uzņēmums Corteva Agriscience™ nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus saistībā ar to, ka lietotājs noteiktā reģionā varēs saņemt tos pašus pakalpojumus, kas pieejami kādā citā reģionā. Ja lietotājs mēģina pasūtīt Pakalpojumus cita reģiona Vietnē, uzņēmumam Corteva Agriscience™ ir tiesības atcelt lietotāja pasūtījumu vai novirzīt lietotāju uz lietotāja reģiona Vietni.

Informācija, ko uzņēmums Corteva Agriscience™ publicē Vietnēs, var saturēt atsauces vai mijnorādes uz produktiem, programmām un pakalpojumiem, kuri nav izlaisti tirgū vai nav pieejami jūsu reģionā. Šādu atsauču pieejamība nenozīmē, ka Uzņēmums plāno attiecīgos produktus, programmas vai pakalpojumus izlaist tirgū jūsu reģionā. Lai iegūtu informāciju par produktiem, programmām un pakalpojumiem, kas varētu būt Jums pieejami, sazinieties ar vietējo Corteva Agriscience™ pārstāvi.

Saites

Šajā Vietnē var būt iekļautas saites uz trešo pušu pakalpojumiem, piemēram, trešo pušu tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām vai reklāmām (turpmāk tekstā — “Trešo pušu saites”). Ja noklikšķināsiet uz šādas saites, jūs nebrīdinās par to, ka pametāt Vietni.  Uzņēmums Corteva Agriscience™ nepārrauga Trešo pušu saites un nav atbildīgs par tām.  Mēs nodrošinām Trešo pušu saites tikai ērtību nolūkā un nepārskatām, neapstiprinām, nepārraugām un neverificējam tās, kā arī nesniedzam nekāda veida garantijas vai jebkādu informāciju saistībā ar šīm saitēm vai jebkādu saturu, produktiem vai pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot šādas saites.  Par Trešo pušu saišu izmantošanu esat atbildīgs vienīgi jūs.

Saite uz uzņēmuma Corteva vietni trešo pušu tīmekļa vietnēs

Ja apmeklējat kādu no Vietnēm, jums ir jāievēro visas piemērojamo tiesību aktu prasības.  Vietnē, kurā ir sniegta saite uz Corteva Vietni:

 • nedrīkst būt iekļauti izteikti rāmji vai norobežojošas vides jebkādai Vietnes lapai vai materiālam, kā arī nedrīkst izmantot jebkādas citas metodes, kas jebkādi maina jebkura Vietnes satura vizuālo izskatu vai izskatu;
 • nedrīkst būt salīdzināti Corteva Agriscience™ produkti vai pakalpojumi ar konkurentu produktiem vai pakalpojumiem;
 • nedrīkst būt atveidoti šīs tīmekļa vietnes materiāli vai jebkurš Corteva Agriscience™ logotips vai preču zīme;
 • nedrīkst būt neatbilstoši norādītas attiecības ar uzņēmumu Corteva Agriscience™;
 • nedrīkst būt norādīts, ka uzņēmums Corteva Agriscience™ jebkādā veidā apstiprina vai iesaka saistīto pusi, saistītās puses tīmekļa vietni, pakalpojumu vai produktu piedāvājumus;
 • nedrīkst radīt nepatiesu vai maldinošu iespaidu par uzņēmumu Corteva Agriscience™ vai jebkādi citādi radīt negatīvas sekas uzņēmuma CortevaAgriscience™ reputācijai, nosaukumam un preču zīmēm;
 • nedrīkst būt ietverts saturs, ko varētu interpretēt kā aizskarošu, draudīgu, rupju vai aizvainojošu, pārmērīgi vardarbīgu vai kas mudina citus neievērot spēkā esošo tiesību aktu prasības; un
 • nedrīkst būt ietverts saturs, ko varētu interpretēt kā vulgāru, pornogrāfisku vai nepārprotami seksuālu.

Uzņēmums Corteva Agriscience™ var jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem atsaukt atļauju iekļaut saites uz savām Vietnēm. Tādā gadījumā saistītā puse piekrīt nekavējoties noņem visas saites uz Vietnēm.

Garantijas atruna un atbildības ierobežošana

Par šīs Vietnes izmantošanu esat atbildīgs vienīgi jūs. Šī Vietne var saturēt neprecīzu informāciju vai kļūdas, kas var ietekmēt Vietnē pieejamo materiālu kvalitāti. Uzņēmums Corteva Agriscience™ pieejamos materiālus nav pārbaudījis ne pilnībā, ne daļēji, kā arī nav tos autentificējis.  Corteva Agriscience™ nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz materiālu precizitāti vai savlaicīgu publicēšanu.  Uzņēmums Corteva Agriscience™ neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem materiālos — ne tajos, ko nodrošina uzņēmums Corteva Agriscience™, ne tajos, ko nodrošina trešās puses.

ŠĪ VIETNE JUMS TIEK SNIEGTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR” UN “TUR, KUR TĀ IR”, NESNIEDZOT NEKĀDAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS CORTEVA AGRISCIENCE™ UN NEVIENA TREŠĀ PUSE, KAS ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ NODROŠINA MATERIĀLUS, PAKALPOJUMUS VAI SATURU, NESNIEDZ NEKĀDUS APGALVOJUMUS VAI GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR ŠO TĪMEKĻA VIETNI, TOSTARP, BET NE TIKAI, AR VIETNĒ IEKĻAUTO MATERIĀLU, INFORMĀCIJAS, PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU, PATIESUMU, PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU. AR ŠO TIEK NORAIDĪTI VISI TIEŠI, NETIEŠI, AR LIKUMU NOTEIKTI VAI JEBKĀDI CITĀDI NOSACĪJUMI, APGALVOJUMI UN GARANTIJAS, TOSTARP JEBKĀDAS TIEŠAS GARANTIJAS SAISTĪBĀ AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI TREŠO PUŠU TIESĪBU PĀRKĀPŠANU. UZŅĒMUMS CORTEVA AGRISCIENCE™  NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU ATTIECĪBĀ PRET JUMS VAI JEBKURU TREŠO PUSI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, AR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI REPRESĪVIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS PAKALPOJUMU LIETOŠANAS GAITĀ VAI SAISTĪBĀ AR TIEM, TOSTARP (BET NE TIKAI) AR ŠĪS VIETNES LIETOŠANU VAI NESPĒJU LIETOT ŠO VIETNI, PAT JA UZŅĒMUMS CORTEVA AGRISCIENCE™  IEPRIEKŠ TIKA BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

Izņēmums attiecībā uz ES pilsoņiem: JA ESAT EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTS PILSONIS, UZŅĒMUMS CORTEVA AGRISCIENCE™ NEIZSLĒDZ VAI NEIEROBEŽO SAVU ATBILDĪBU SAISTĪBĀ AR NĀVI VAI MIESAS BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES NOLAIDĪBAS DĒĻ.

Vietējie tiesību akti, eksporta kontrole

Uzņēmums Corteva Agriscience™ šīs Vietnes kontroli un pārvaldību īsteno Amerikas Savienotajās Valstīs. Uz šajā vietnē pieejamajiem materiāliem un Pakalpojumiem, tostarp uz produktu licencēšanu un tehnoloģiju piegādi ārvalstīs, visos aspektos attiecas Amerikas Savienoto Valstu normatīvo aktu prasības, tostarp ASV eksporta kontroles noteikumi (U.S. Export Control Regulations), kā arī jebkādu citu tādu piemērojamo normatīvo aktu prasības, ko izdevusi ASV Tirdzniecības ministrija (U.S. Department of Commerce), Starptautiskā tirdzniecības pārvalde (International Trade Administration) vai Eksporta licencēšanas birojs (Office of Export Licensing). Šādu materiālu novirzīšana pretrunā ar Amerikas Savienoto Valstu normatīvo aktu prasībām ir aizliegta. Ne materiālus, ne jebkādu informāciju, kas iegūta, izmantojot Vietni, nedrīkst tieši vai netieši iegādāties, nosūtīt, nodot vai reeksportēt uz aizliegtām vai embargo valstīm vai to valstspiederīgajiem, kā arī tos nedrīkst izmantot kodolieročiem, ķīmiskajiem vai bioloģiskajiem ieročiem vai raķešu projektiem, ja vien ASV valdība nav īpaši atļāvusi to izmantošanu šādiem mērķiem. Jums ir pienākums strikti ievērot visu Amerikas Savienoto Valstu normatīvo aktu prasības attiecībā uz eksportu un vienīgi jums ir pienākums iegūt eksportam vai reeksportam nepieciešamās licences.

Ja šo Vietni izmantojat ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, jums arī ir pienākums ievērot piemērojamo vietējo tiesību aktu prasības, tostarp vietējos eksporta un importa noteikumus.

Nelūgtas idejas un atsauksmes

Lai izvairītos no pārpratumiem vai strīdiem, kas var rasties, ja uzņēmuma Corteva Agriscience produkti, pakalpojumi, tehnoloģijas, reklāmas, mārketinga stratēģijas vai saturs varētu šķist līdzīgi uzņēmumam Corteva iesniegtajām idejām vai ierosinājumiem, lūdzu, neiesniedziet uzņēmumam Corteva Agriscience™ idejas, darbus, materiālus, priekšlikumus, produktus vai produktu uzlabojumus, procesus, mārketinga stratēģijas vai produktu nosaukumus (turpmāk tekstā visi kopā — “Iesniegums), ja jums nav nepārprotami lūgts to darīt.  Ja tomēr nosūtāt mums savu Iesniegumu, uz to attieksies šādi nosacījumi:

 • uzņēmumam Corteva Agriscience™ un tā saistītajiem uzņēmumiem nav pienākuma paturēt Iesniegumu noslēpumā vai nodrošināt tā konfidencialitāti;
 • uzņēmumam Corteva Agriscience™ un tā saistītajiem uzņēmumiem nav pienākuma pārskatīt Iesniegumu un atbildēt iesniedzējam;
 • iesniedzot Iesniegumu, jūs piešķirat uzņēmumam Corteva Agriscience™ visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz iesniegumu un visām ar to saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām bez jebkādas kompensācijas jums;
 • Jūs apstiprināt, ka esat pilnvarots iesniegt Iesniegumu un ka ar Iesniegumu netiek pārkāptas nekādas saistības, kas jums ir attiecībā uz pašreizējo vai bijušo darba devēju vai jebkuru citu personu.

Tomēr uzņēmums Corteva Agriscience labprāt izskatīs jūsu atsauksmes par esošajiem produktiem un uzņēmējdarbību.  Kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē Kontaktinformācija, vai Vietnē izmantojot saiti saziņai ar mums. Neviena jūsu iesniegtā atsauksme nav konfidenciāla, un uzņēmums Corteva Agriscience™ no jums saņemtās atsauksmes var izmantot bez jebkādiem ierobežojumiem.

Alternatīva strīdu izšķiršana

Ciktāl tas ir iespējams, strīda gadījumā puses vienojas atturēties no tiesvedības un vispirms meklēt un izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas metodes, piemēram, mediāciju un šķīrējtiesu, ko administrē Amerikas Šķīrējtiesu asociācija (American Arbitration Association) saskaņā ar tās tirdzniecības šķīrējtiesas noteikumiem.  Šķīrējtiesas darbības vieta ir Vilmingtona, Delavēra, un šķīrējtiesneša(-šu) pasludināto nolēmumu var reģistrēt izpildei jebkurā atbilstošās jurisdikcijas tiesā.  Šī sadaļa neattiecas uz strīdiem par ierobežotu licenču izmantošanu saistībā ar Pakalpojumu lietošanu vai saistībā ar Corteva Pušu intelektuālā īpašuma tiesībām, kā noteikts tālāk, lai segtu Pakalpojumu lietotāju nesamaksātu maksu par Pakalpojumiem.  Ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts citādi, puses izmanto tiesu sistēmu tikai tad, ja pēc saprātīga laikposma strīdu nav izdevies atrisināt, izmantojot alternatīvu strīdu izšķiršanas metodi.

Piemērojamie tiesību akti un iestādes

Izņemot jebkādu obligātu vietējo tiesību aktu piemērošanu, visas ar šiem Noteikumiem saistītās darbības reglamentē Amerikas Savienoto Valstu Delavēras štata tiesību akti, neatkarīgi no jebkuras jurisdikcijas izvēles vai tiesību normu kolīziju noteikumiem. Jūs piekrītat pieteikumu par to strīdu risināšanu iesniegt Delavēras štata tiesu jurisdikcijai, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem un/vai jūsu vietnes izmantošanu.

Neatļautas darbības

Ar Iesniegumu saistībā ar šo Vietni vai neatļautu jebkādu šajā Vietnē pieejamo materiālu izmantošana var tikt pārkāptas autortiesību, preču zīmju, personas datu aizsardzības un publicitātes likumu prasības, noteiktu saziņas normatīvo aktu prasības un citu piemērojamo normatīvo aktu prasības. Tikai jūs esat atbildīgs par savām darbībām vai jebkuras tās personas darbībām, kura izmanto jūsu lietotājvārdu un/vai paroli.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat atlīdzināt un novērst kaitējumu uzņēmumam Corteva Agriscience™, tā mātesuzņēmumiem, meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem, to amatpersonām, direktoriem, darbiniekiem, aģentiem, pārstāvjiem, partneriem un licenciātiem (turpmāk tekstā kopā "Corteva Puses") saistībā ar jebkādiem zaudējumiem, izmaksām, bojājumiem, saistībām un izdevumiem, tostarp (bet ne tikai) advokātu honorārus un aizstāvības izdevumus, kas rodas saistībā ar jebkuru pieteikumu vai prasību vai izriet no tās, vai arī, lai izvairītos no jebkura pieteikuma vai prasības saistībā ar: (a) jūsu saturu; (b) to, ka neatbilstoši izmantojat Pakalpojumu; (c) to, ka neievērojāt šos Noteikumus; vai (d) to, ka neievērojāt jebkādu piemērojamo normatīvo aktu prasības vai jebkuras trešās puses tiesības laikā, kad lietojāt Vietni vai pakalpojumus vai kad jebkura cita persona lietoja Vietni vai Pakalpojumus, izmantojot jūsu lietotājvārdu un/vai paroli (tostarp, bet bez ierobežojuma, ja esat saistīts ar iesnieguma publicējamo daļu).  Uzņēmums Corteva Agriscience™ patur tiesības par saviem līdzekļiem uzņemties ekskluzīvu aizsardzību un kontroli attiecībā uz jebkuru jautājumu, par kuru jums citādi būtu jāmaksā kompensācija, un tādā gadījumā jūs pilnībā sadarbosieties ar Corteva, lai nodrošinātu jebkādus pieejamos aizsardzības līdzekļus. Iepriekšējais nosacījums neprasa, lai jūs atlīdzinātu jebkurai Corteva pusei zaudējumus saistībā ar jebkādu šādas puses neatsaucamu komercpraksi vai ar šādas puses nolaidību, krāpšanu, maldināšanu, nepatiesu solījumu, sagrozīšanu vai slēpšanu, jebkāda svarīga fakta noklusēšanu vai izlaišanu. Jūs piekrītat, ka šīs sadaļas noteikumi paliek spēkā arī pēc jebkura jūsu Konta darbības apturēšanas, šī Līguma izbeigšanas vai piekļuves Pakalpojumiem pārtraukšanas.

Elektroniska saziņa

Uzņēmums Corteva Agriscience™ saziņai ar jums izmantos elektroniskos līdzekļus, neatkarīgi no tā, vai jūs apmeklējat Pakalpojumus vai nosūtāt uzņēmumam Corteva e-pasta ziņojumus, vai arī Corteva publicē Pakalpojumos paziņojumus vai sazinās ar jums, izmantojot e-pastu. Līguma nolūkos jūs: (1) piekrītat saņemt paziņojumus no Corteva Agriscience™ elektroniskā formātā; un (2) piekrītat, ka visiem noteikumiem un nosacījumiem, līgumiem, paziņojumiem, izpaustai informācijai un citiem ziņojumiem un dokumentiem, ko uzņēmums Corteva jums sniedz elektroniski, ir tāds pats juridisks spēks, kāds būtu šādiem ziņojumiem vai dokumentiem, ja tie būtu sniegti "rakstveidā".

Pilns līguma saturs

Šis Līgums ir pušu galīgs, pilnīgs un ekskluzīvs līgums attiecībā uz iepriekš minēto tēmu, un tas aizstāj un apvieno visas iepriekšējās pušu vienošanās saistībā ar iepriekš minēto tēmu.