Ilgtspējīga lauksaimniecība

Ilgtspējības mērķi

Dzīvju un mūsu planētas bagātināšana

Uzņēmums Corteva Agriscience ir apņēmies virzīt ilgtspējīgas lauksaimniecības konceptu, lai bagātinātu dzīves un mūsu planētu turpmākajām paaudzēm. Mēs esam izstrādājuši 14 līdz 2030. gadam sasniedzamus mērķus, kas palielinās mūsu globālās pārtikas sistēmas elastīgumu.

Ilgtspējības mērķi

Mērķi lauksaimnieku labā

Mūsu 2030. gada mērķi

Mēs nosakām četrus mērķus, ar kuriem uzlabot lauksaimnieku iztikas līdzekļus un procesus, vienlaikus taupot resursus un spēcinot augsni. Mūsu 10 gadu apņemšanās nodrošinās rīkus un apmācības procesus, lai palielinātu ražīguma ilgtspējību, optimizētu ieguldījumus un uzlabotu izturību pret klimata izmaiņām.

Apmācību nodrošinājums lauksaimniekiem

Nodrošināt apmācības 25 miljoniem lauksaimnieku par augsnes veselību, barības vielām un ūdens apsaimniekošanu, kā arī ražošanas vislabāko praksi līdz 2030. gadam.

Mēs paplašinām veidus, kā dalīties informācijā ar lauksaimniekiem par visjaunākajiem sasniegumiem un tehnoloģijām.

Sīksaimniecību pastāvēšanas uzlabošana

Kumulatīvi līdz 2030. gadam palielināt produktivitāti, ienākumus un ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi 500 miljoniem sīksaimniecību.

Līdz 80 procentu pārtikas piegāžu Āzijā un Subsahāras Āfrikā nodrošina sīksaimniecības. Mēs esam apņēmušies nodrošināt tām piekļuvi rīkiem, risinājumiem un agronomijas atbalstam.

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšana, palielinot ražu

Iedrošināt lauksaimniekus ilgtspējīgi uzlabot ražību par 20 procentiem, vienlaikus arī samazinot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas par 20 procentiem ražas novākšanas sistēmās salīdzinājumā ar 2020. gadu.

Mēs piedāvājam labāko praksi un inovācijas, lai uzlabotu produktivitāti, vienlaikus aizsargājot mūsu planētu.

Ilgtspējības mērķi

Mērķi augsnes labā

Mūsu 2030. gada mērķi

Mēs esam apņēmušies aizsargāt augsni, ražību un ilgtermiņa panākumus lauksamniecības nozarē. Mēs zinām, ka augsnes veselība, ūdens un bioloģiskā dažādība savstarpēji ir saistīti, lai varētu nodrošināt priekšrocības bagātīgai pārtikas ķēdei par pieņemamu cenu.

Uzlabota augsnes veselība

Uzlabot augsnes veselību 30 miljoniem hektāru līdz 2030. gadam.

Mēs nodrošināsim rīkus un inovācijas, lai uzlabotu augsnes veselību, tādējādi palielinot kultūraugu spēju izturēt mainīgos laikapstākļus, uzlabotu gaisa un ūdens kvalitāti un atbalstītu plaukstošo dzīvotni.

Moderna ūdens apsaimniekošana

Paātrināt slāpekļa izmantošanas efektivitātes uzlabojumu lauksaimniecības augsnei visā pasaulē līdz 2030. gadam. Samazināt ūdens patēriņu, vienlaikus palielinot sēklu ražību 2,5 miljoniem hektāru ūdens nomocītai lauksaimniecības augsnei līdz 2030. gadam, ja salīdzina ar 2020. gadu.

Ja slāpekli izmanto efektīvi, augi attīstās labāk un apkārtējie dabas resursi tiek aizsargāti. Mūsu slāpekļa stabilizētājiem izmanto modernu tehnoloģiju, ar ko palielina slāpekļa izmantošanas efektivitāti. Mēs arī ieviešam stratēģijas, lai uzlabotu ūdens izmantošanas efektivitāti sausajās teritorijās.

Bioloģiskās daudzveidības uzlabošana

Uzlabot bioloģisko daudzveidību vairāk nekā 10 miljoniem hektāru ganību un dabisko ekosistēmu visā pasaulē, ieviešot ilgtspējīgu pārvaldības praksi un dzīvotņu saudzēšanas plānu līdz 2030. gadam.

Bioloģiskā daudzveidība ir lauksaimniecības un mūsu pārtikas sistēmu pamatā. Mēs veidojam partnerības, lai paplašinātu dzīvotņu attīstību un izstrādātu jaunas augsnes pārvaldības tehnoloģijas.

Ilgtspējības mērķi

Mērķi mūsu kopienu labā

Mūsu 2030. gada mērķi

Mēs palīdzam lauksaimniecības kopienām plaukt, iedvesmojot mūsu klientus un kolēģus lauksaimniecības nozarē un kopienas, kurās mēs dzīvojam un strādājam. Mēs esam apņēmušies cīnīties un aizsargāt cilvēkus pārtikas sistēmā un plašākā lauksaimniecības kopienā.

Darbinieku drošības uzturēšana

Uzlabot augsnes veselību 30 miljoniem hektāru līdz 2030. gadam.

Aizsargāt mūsu objektos un lauksaimniecības nozarē strādājošo cilvēku veselību un drošību.

Lauksaimniecība ierindojas starp visbīstamākajām nozarēm pasaulē. Lai atbalstītu lauksaimniekus, mums ir jāgarantē lauksaimniecības darba spēka drošība un jāaizsargā tā veselība.

Vairāk iespēju došana sievietēm, jauniešu iedrošināšana un sabiedrības iesa

Dot vairāk iespēju sievietēm, iedrošināt jauniešus un iesaistīt sabiedrību visās pasaules kopienās, kur mums ir sadarbības partneri un visās valstīs, kur nodarbojamies ar uzņēmējdarbību līdz 2030. gadam. 

Mēs ticam, ka lauksaimniecības kopienas gūst priekšrocības no ekonomikas iespējam un sociālās integrācijas visiem. Realizējot Corteva Grows programmu, vietējā informācija tiek izplatīta visā pasaulē.

Viena miljona darba stundu brīvprātīga ziedošana

Līdz 2030. gadam brīvprātīgi ziedot vienu miljonu Corteva darbinieku darba stundu, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem un kopienām visā pasaulē.

Mūsu vairāk nekā 20 000 darbinieku var būt enerģisks spēks, palīdzot citiem un plašākai lauksaimniecības kopienai. Realizējot Corteva Grows programmu, mēs piedāvājam vairāk vietējo brīvprātīgo iespēju.

Piegādes ķēžu pārskatāmības palielināšana

Palielināt piegādes ķēžu pārskatāmību no lauksaimniekiem līdz klientiem, izmantojot digitālos rīkus, kas nodrošina iespēju lauksaimniekiem radīt papildu vērtību lauksaimniecības tirgos, pārtikas sistēmās un kopienās. 

Pārskatāmība ir būtisks ilgtspējības komponents. Vairāk kā jebkad iepriekš klienti un ieinteresētās puses vēlas zināt, kā pārtika tiek ražota. Izmantojot digitālos rīkus, mēs palīdzam lauksaimniekiem uzraudzīt informāciju un atklāti dalīties ar to.

Ilgtspējības mērķi

Mērķi mūsu procesu labā

Mūsu 2030. gada mērķi

Mēs esam apņēmušies palielināt savu procesu un risinājumu, ko piedāvājam lauksaimniekiem, ilgtspējību. Mūsu 10 gadu apņemšanās ietver novatorisku ilgtspējību, radot klimata stratēģiju, izmantojot tikai ilgtspējīgu iepakojumu un palielinot mūsu iestāžu ilgtspējības pūliņus.

Ilgtspējības kritēriju pieprasīšana jauniem produktiem

Visi jaunie Corteva Agriscience produkti atbildīs mūsu ilgtspējības kritērijiem līdz 2025. gadam.

Pārmaiņas un inovācijas mūsu lauksaimniecības sistēmā ir būtiskas nākotnes izaicinājumu pārvarēšanā. Tieši tāpēc visi mūsu izstrādātie jauno produktu koncepti atbildīs īpašiem ilgtspējības kritērijiem, pirms tie tiks iekļauti mūsu produktu jauninājumu sarakstā.

Mūsu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju pārvaldība

Izveidot mūsu klimata stratēģiju pirmās, otrās un trešās pakāpes emisijām, tostarp nosakot atbilstošus samazināšanas mērķus līdz 2021. gada 1. jūnijam.

Mēs varam rādīt piemēru, kā mazināt klimata izmaiņas, koncentrējoties uz atjaunojamās un efektīvas enerģijas iespējām un izveidojot 10 gadu emisiju samazināšanas plānu.

Pirmās pakāpes emisijas rodas no avotiem, kas pieder uzņēmumiem vai kurus tie kontrolē. Otrā pakāpe ietver SEG emisijas, ko rada uzņēmuma patērētās iepirktās elektroenerģijas ražošana. Trešās pakāpes emisijas uzņēmuma veikto procesu sekas, bet tās rodas no avotiem, kas nepieder uzņēmumiem vai kurus tie nekontrolē. Lasiet vairāk par emisiju standartiem šeit: https://ghgprotocol.org/.

Tikai ilgtspējīga iepakojuma izmantošana

Visi iepakojumi būs vairākkārt izmantojami vai pārstrādājami līdz 2030. gadam.

Ilgtspējīgs iepakojums samazina vispārējo plastmasas lietojumu un atkritumus. Mēs izstrādājam jaunus procesus un tehnoloģijas, kas garantē iespēju vairākkārt izmantot vai pārstrādāt visus iepakojumus.

Mūsu iestāžu ilgtspējības pūliņu palielināšana

Vadīt katru Corteva Agriscience iestādi ilgtspējīgāk, samazinot atkritumus, taupot ūdeni un uzlabojot bioloģisko dažādību.

Mēs strādājam pie tā, lai kļūtu par bezatkritumu uzņēmumu visiem ar sēklām saistītajiem procesiem, un mēs taupām ūdeni noslogotās teritorijās. Mēs arī ieviešam bioloģiskās dažādības labāko praksi visām Corteva iestādēm un izpētes lauksaimniecībām.

Ilgtspējības mērķi

Kā mēs tuvojamies saviem ilgtspējības mērķiem

Mūsu 2030. gada mērķi

Uzņēmumā Corteva Agriscience mēs esam noteikuši 14 ambiciozus mērķus, kā bagātināt dzīves ilgtspējības zīmē. Tas, kā mēs attīstāmies un progresējam šo mērķu sasniegšanā kā uzņēmums un kopā ar partneriem, atspoguļo mūsu apņemšanos. Mūsu pieeja ir izveidot labāko praksi un pasaules pamatnostādnes ilgtspējībai.

Būtiskuma novērtējums

Ar kopēju darbu mēs identificējām tās jomas, kurās mums var būt vispozitīvākā ietekme. Uzziniet vairāk par mūsu būtiskuma novērtējuma izstrādes procesu.

Uzzināt vairāk

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm ir būtiska daļa no tā, kā mēs izstrādājam mērķus un kā mēs saglabājam savu uzticīgumu un virzāmies uz savu mērķu sasniegšanu. Uzziniet vairāk par to, kā mūsu ieinteresētās puses ir būtiska daļa no tā, kā mēs bagātināt dzīves kopā uz ilgtspējības bāzes.

Uzzināt vairāk

Informācija par lauksaimnieku mērķiem

Informācija par lauksaimnieku mērķiem

Informācija par mūsu kopienu mērķiem

Informācija par mūsu procesu mērķiem

Ilgtspējības mērķi

“Mūsu ieinteresēto pušu vajadzību un interešu izprašana ir bijis svarīgs process mūsu stratēģijai, nosakot prioritātes un plānojot darbības, ar kurām mēs varam radīt vispozitīvāko ietekmi. Tas būs vienlīdz svarīgi, uzraugot savu progresu un ziņojot par to.”

- Anne Alonso (Anne Alonzo), Corteva Agriscience galvenā ilgtspējības speciāliste