Zypar™

Something went wrong. Please try again later...

Zypar™ ir jaunākās paaudzes herbicīds, kas satur inovatīvo darbīgo vielu Arylex™ Active (metil-halauksifēns). Šis herbicīds ir piemērots risinājums mainīgos laikapstākļos, jo tiek nodrošināta augsta efektivitāte uz izplatītākajām divdīgļlapju nezālēm pat pie zemākām gaisa temperatūrām.