Belkar un Metazamix ir tuvu pilnībai

Something went wrong. Please try again later...

Latvijā pēdējos gados platības, kurās sēj ziemas rapsi, arvien pieaug. Liela, ja
ne lielākā daļa no šīm ziemas rapša platībām rudenī nezāļu ierobežošanai tiek smidzinātas ar herbicīdiem Belkar un Metazamix.