Quelex™

Something went wrong. Please try again later...

Ātras iedarbības un augstas veiktspējas divdīgļlapju nezāļu herbicīds
lietošanai pavasarī.
Quelex™ ir jaunākās paaudzes herbicīds lietošanai visos graudaugu sējumos t.sk. auzās. Tam ir ļoti augsta efektivitāte uz tādām izplatītākajām divdīgļlapju nezāļu sugām kā sārtā panātre, ķeraiņu madara, gandrene, zīda magone, zilā rudzupuķe, parastā virza, baltā balanda, kumelītes un citām.