Pixxaro™ EC

Something went wrong. Please try again later...

Efektīvs risinājums problemātisku divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos. Divu sintētisko auksīnu grupu darbīgo vielu apvienojums vienā herbicīdā. Pixxaro™ EC satur jauno darbīgo vielu Arylex Active un Fluroksipiru, kas nodrošina augstu efektivitāti uz ļoti plašu divdīgļlapju nezāļu spektru, ieskaitot ALS inhibitoru rezistentās sugas.