Lancelot™

Something went wrong. Please try again later...

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Informāciju par produktu lejupielādējiet