Galera™

Something went wrong. Please try again later...

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju  nezāļu ierobežošanai pavasarī ziemas rapša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos.