08.11.2021

Corteva ieceļ izpilddirektoru Čaku Magro (Chuck Magro)

Something went wrong. Please try again later...

Sevi pierādījis līderis ar plašu globālu pieredzi lauksaimniecībā

VILMINGTONĀ, Delavērā, 2021. gada 28. oktobrī – “Corteva, Inc.’s” (“Corteva”) (NYSE: CTVA) Direktoru valde šodien paziņoja, ka par uzņēmuma jauno izpilddirektoru ir iecēlusi Čaku Magro [Chuck Magro], kurš amatā stāsies 2021. gada 1. novembrī. Viņš pievienosies arī “Corteva” direktoru valdei. Magro kunga līdzšinējais amats bija “Nutrien” izpilddirektors. “Corteva” viņa personā iegūs plašu pieredzi, vadot pasaules līmeņa lauksaimniecības uzņēmumus, un tādējādi veicinās vērtības pieaugšanu visiem partneriem. Viņa priekštecis Džeimss C. Kolinss [James C. Collins] jun. strādās kopā ar Magro kungu, nodrošinot netraucētu pāreju, un gada beigās atstās “Corteva”.

 

Gregs Peidžs [Greg Page], “Corteva” neatkarīgais priekšsēdētājs stāstīja: “Čakam ir plaša pieredze, kāpinot ienesīgumu ar inovāciju palīdzību un īstenojot nodomus lauksaimniecības nozarē. Gandrīz desmit gadus viņš ir bijis spēcīgs “Nutrien” un šī uzņēmuma priekšgājēja “Agrium” vadītājs – Čaks vadīja pasaulē lielākā augu kultūru ieviešanas, pakalpojumu un risinājumu uzņēmuma izveidošanu un attīstību, kā arī nostiprināja šī uzņēmuma kultūru, kas izpaužas ar nedalītu nodošanos izcilības sasniegšanai darbā un jaunākajiem ilgtspējīgas lauksaimniecības risinājumiem. Mūsu valde ir pārliecināta, ka viņš ir tieši tāds līderis, kurš nesīs mūsu spēcīgo uzņēmumu tālāk un radīs nozīmīgu īstermiņa un ilgtermiņa vērtības pieaugumu akcionāriem.”

 

““Corteva” ir izveidojies kā augstākās klases pasaules līmeņa lauksaimniecības tehnoloģiju uzņēmums, un es ar prieku turpināšu kāpināt līdzšinējo uzņēmuma gaitu, kuru aizsācis Džims Kolinss un viņa satriecošā komanda,” pauda Magro kungs. “Nepārspējamās inovāciju, izcili stipras attiecības ar klientiem un ilgtspējas tradīcijas, kas ir šī uzņēmuma centrā, mums sniedz lielisku iespēju paātrināt “Corteva” izaugsmi un vērtības palielinājumu. “Corteva” ir pilnīgi viss nepieciešamais, lai virzītu lauksaimniecības pārveidošanos, palīdzot lauksaimniekiem kļūt produktīvākiem un ilgtspējīgākiem, kā arī ļaujot mums pabarot augošo populāciju, vienlaikus rodot jaunus veidus, kā aizsargāt šo planētu. Ar nepacietību gaidu, kad varēšu ķerties pie darba.”

 

Peidža kungs papildināja: ““Corteva” un visas valdes vārdā vēlos pateikties Džimam Kolinsam par viņa neizdzēšamo ieguldījumu, vadot “Corteva” veidošanos un pirmos divus gadus neatkarīga uzņēmuma statusā. Džima neatlaidīgā darba un skaidrās vīzijas rezultātā “Corteva” ir nostiprinājusies darba kultūra, spējas un stratēģija, kas nostiprina uzņēmuma unikālās iespējas virzīties tālāk un vairot tā vērtību. Mēs esam īpaši pateicīgi, ka viņš strādās kopā ar Čaku, lai palīdzētu nodrošināt plūstošu pāreju.”

 

Čaka Magro biogrāfija

 

Magro kungs ir bijis “Nutrien” prezidents un izpilddirektors, sākot no uzņēmuma izveidošanas 2018. gadā līdz 2021. gada aprīlim. Pirms tam četrus gadus Magro kungs bija “Agrium” prezidents un izpilddirektors. Šis uzņēmums apvienojās ar “PotashCorp”, izveidojot “Nutrien”.

 

Pirms iecelšanas “Agrium” izpilddirektora amatā 2014. gadā Magro kungs darbojās dažādos citos vadošos amatos, tajā skaitā galvenā darbu vadītāja, galvenā risku pārvaldības speciālista, uzņēmuma attīstības izpilddirektora vietnieka un ražošanas nodaļas prezidenta vietnieka amatā. Viņš pievienojās “Agrium” 2009. gadā pēc produktīvas karjeras uzņēmumā “NOVA Chemicals”.

 

Magro kungam ir aktīva loma Kanādas Pensiju plāna investīciju valdē. Viņš ir arī Starptautiskās mēslošanas līdzekļu asociācijas priekšsēdētājs, valdes loceklis un bijušais priekšsēdētājs Mēslošanas līdzekļu institūtā, ir darbojies kā valdes pārstāvis Pasaules Ekonomikas foruma Pārtikas sistēmu iniciatīvā, nodrošinot stratēģisko vadību, lai veidotu iekļaujošas, ilgtspējīgas, efektīvas un veselīgas globālās pārtikas sistēmas.

Magro kungam ir bakalaura grāds lietišķajās zinātnēs (ķīmijas inženierija), kas iegūts Vaterlo Universitātē, un maģistra grāds uzņēmumu vadībā, kas iegūts Vindzoras Universitātē.

 

Par “Corteva”

 

“Corteva, Inc.” (NYSE: CTVA) ir publiskajā apgrozībā iesaistīts globāls tikai ar lauksaimniecību saistīts uzņēmums, kas lauksaimniekiem visā pasaulē piedāvā visaptverošāko produktu klāstu nozarē – ieskaitot līdzsvarotus un daudzveidīgus sēklu maisījumus, augu aizsardzības un digitālos risinājumus – kuru uzdevums ir maksimāli paaugstināt produktivitāti, lai palielinātu ražīgumu un ienesīgumu. “Corteva” ar vairākiem ļoti atpazīstamiem lauksaimniecības zīmoliem un nozares vadošo produktu un tehnoloģiju izstrādi ir labā pozīcijā, lai aktīvi turpinātu augt. Uzņēmums ir apņēmies sadarboties ar partneriem visā pārtikas sistēmā, pildot savu solījumu bagātināt dzīvi tiem, kuri ražo, un tiem, kuri patērē, un nodrošinot progresu nākamajām paaudzēm. “Corteva” kļuva par neatkarīgu publisku uzņēmumu 2019. gada 1. jūnijā. Iepriekš šis uzņēmums bija “DowDuPont” lauksaimniecības nodaļa. Plašāka informācija pieejama www.corteva.com. Sekojiet “Corteva” “Facebook”, “Instagram”, “LinkedIn”, “Twitter” un “YouTube”.

 

#  #  #

 

™ ® ℠ “Corteva Agriscience” un tā meitasuzņēmumu prečzīmes un pakalpojumu zīmes.

 

Kontaktpersona mediju pārstāvjiem –

[Keisija Andersone [Kasey Anderson]
+1 317-337-4478
kasey.anderson@corteva.com

 

Kontaktpersona investoriem –

Džefs Rudolfs [Jeff Rudolph]
+1 302-485-3704
jeff.rudolph@corteva.com

 

Brīdinājums par uz nākotni vērstiem paziņojumiem

 

Šajā paziņojumā ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi 1934. gada Vērtspapīru tirgus likuma 21. E daļas ar grozījumiem un 1933. gada Vērtspapīru likuma 27. A daļas ar grozījumiem izpratnē. Uz tiem attiecināmi “drošības zonas” noteikumi 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformu Likumā par uz nākotni vērstiem paziņojumiem. Šie paziņojumi atpazīstami pēc tā, ka tajos izmantoti vārdi: “mērķi”, “plāni”, “paredzams”, “tiks”, “sagaidāms”, “uzskatāms”, “grasās”, “tiecas” vai citi vārdi ar līdzīgu nozīmi. Visi paziņojumi, kuri attiecas uz paredzējumu vai plāniem nākotnē, ieskaitot paziņojumus par “Corteva” izaugsmes, kapitāla izvietošanas un produktivitātes stratēģijām, ir uz nākotni vērsti paziņojumi.

 

Uz nākotni vērsti paziņojumi balstās uz noteiktiem pieņēmumiem un nākotnes gaidām, kuru īstenošanās var nenotikt vai nebūt precīza. Uz nākotni vērsti paziņojumi ietver arī riskus un nenoteiktības, no kuriem daudzus “Corteva” nespēj ietekmēt. Kaut arī turpmāk tekstā minētos faktorus uzskatām par raksturojošiem, šādu sarakstu nevajadzētu uzskatīt par galīgu paziņojumu par visiem iespējamiem riskiem un nenoteiktībām. Sarakstā neiekļauti faktori var radīt būtiskus papildu šķēršļus uz nākotni vērstu paziņojumu realizēšanai. Rezultātu materiālo atšķirību sekas, salīdzinot ar uz nākotni vērstajā paziņojumā gaidītajām, var izpausties, cita starpā, “Corteva” spējā konkurētspējīgi piesaistīt, attīstīt un noturēt talantus; personāla mainības rādītājos; restrukturēšanā; sadarbības ar piegādātājiem pārtraukšanā un konsolidācijā, kā arī līdzīgos riskos, no kuriem ikviens var negatīvi materiāli ietekmēt “Corteva” rezultātus. Daži no svarīgajiem faktoriem, kuri var likt faktiskajiem “Corteva” rezultātiem materiāli atšķirties no šādā uz nākotni vērstā paziņojumā projektētajiem: (i) nespēja iegūt vai saglabāt nepieciešamos pārvaldes institūciju apstiprinājumus dažiem “Corteva” produktiem; (ii) nespēja veiksmīgi attīstīt un komercializēt “Corteva” izstrādātos projektus; (iii) sabiedrības izpratne un pieņemšana vai viedoklis par sabiedrības pieņemšanu attiecībā uz “Corteva” biotehnoloģijām vai citiem lauksaimniecības produktiem; (iv) ietekme, ko varētu radīt izmaiņas valdību un starptautisku organizāciju lauksaimniecības un saistītajā politikā; (v) ietekme, ko varētu radīt konkurence un konsolidācija “Corteva” nozarē; (vi) ietekme, ko varētu radīt ģenerisko produktu ražotāju konkurence; (vii) izmaksas, ievērojot pieaugošās normatīvo aktu prasības, kā arī ietekme, ko varētu radīt faktiski vai domājami vides aizsardzības likumu pārkāpumi, kā arī prasības atļaujām; (viii) ietekme, ko varētu radīt klimata pārmaiņas un neparedzami gadalaiku maiņas un laika apstākļu faktori; (ix) riski, kas saistīti ar naftas un preču tirgiem; (x) konkurenta nodibināta starpnieka platforma “Corteva” produktu izplatīšanai; (xi) ietekme, ko varētu radīt “Corteva” atkarība no trešajām pusēm saistībā ar konkrētiem to izejmateriāliem vai licencēm un komercializāciju; (xii) ietekme, ko varētu radīt rūpnieciskā spiegošana un citi “Corteva” piegādes ķēdes, informācijas tehnoloģiju vai tīklu sistēmu traucējumi; (xiii) “Corteva” ieguldījumu izmaksu zuduma ietekme; (xiv) nespēja realizēt paredzētos ieguvumus, ko vajadzētu gūt, “DowDuPont” veicot iekšējo reorganizāciju saistībā ar “Corteva” atdalīšanos un citām izmaksu samazināšanas iniciatīvām; (xv) nespēja vairot kapitālu, izmantojot kapitāla tirgus vai īstermiņa aizņēmumus ar nosacījumiem, kas pieņemami “Corteva”; (xvi) “Corteva” klientu nespēja nomaksāt parādus “Corteva”, ieskaitot klientu finansēšanas programmas; (xvii) pensiju un citu pēcnodarbinātības pabalstu plānu finansēšanas pienākumu pieaugums; (xviii) riski, kas saistīti ar pienākumu kompensēt pārņemtās EID saistības, kas uzņemtas, “Corteva” atdaloties; (xix) ietekmes, kas var rasties, izpildot likumu prasības un nelabvēlīgus tiesas spriedumus; (xx) riski, kas saistīti ar “Corteva” globālajām operācijām; (xxi) nespēja efektīvi pārvaldīt pārņemšanu, nodalīšanu, alianses un citus darījumus ar portfeli; (xxii) riski, kas saistīti ar COVID-19; (xxiii) riski, kas saistīti ar akcionāriem aktīvistiem; (xxiv) “Corteva” intelektuālā īpašuma tiesības vai aizstāvība pret citu izvirzītām pretenzijām par intelektuālo īpašumu; (xxv) produktu viltojumu ietekme; (xxvi) “Corteva” atkarība no intelektuālā īpašuma savstarpējas licencēšanas līgumiem; (xxvii) citi riski, kas saistīti ar atdalīšanos no “DowDuPont”; (xxviii) riski, kas saistīti ar Baidena izpildrīkojumu veicināt konkurenci Amerikas ekonomikā; kā arī (xxix) riski, kas saistīti ar uzņēmuma vadītāju maiņu. Turklāt var rasties citi riski un nenoteiktības, ko “Corteva” pašlaik nespēj identificēt vai kuriem pašlaik nav paredzama materiāla ietekme uz uzņēmumu. Ja kādā uz nākotni vērstā paziņojumā ir izteikts paredzējums vai pārliecība par rezultātu vai notikumu nākotnē, šis paredzējums vai pārliecība balstās šī brīža plānos un paredzējumos par “Corteva” vadību, ir pausts labticīgi, uzskatot, ka tam ir saprātīgs pamats, tomēr nav garantiju, ka šis paredzējums vai pārliecība īstenosies vai tiks sasniegts. “Corteva” noraida un neuzņemas nekādus pienākumus atjaunināt vai pārskatīt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu, izņemot gadījumus, kad no nosaka attiecīgas likuma prasības. Detalizēts pārspriedums par dažiem būtiskiem riskiem un nenoteiktībām, kuru dēļ rezultāti un notikumi var materiāli atšķirties no šādiem uz nākotni vērstiem paziņojumiem var citiem aprēķiniem, ir iekļauts “Corteva” gada pārskata sadaļā “Riska faktori” veidlapā 10-K, ar grozījumiem turpmākajos ceturkšņa pārskatos veidlapās 10-Q vai pašreizējā stāvokļa pārskatos veidlapās 8-K.