Univoq_Header_Desktop

Univoq™

Fungicide


Īsumā par ieguvumiem 

Produkta profils

Aktīvās vielas:
50 g/l fenpikoksamīds + 100 g/l protiokonazols

 

Sastāvs:
Emulsijas koncentrāts (EC) ar i-Q4 tehnoloģiju. Noturīgs  pret lietu jau pēc 30 minūtēm vai tiklīdz izsmidzināmais šķidrums uz lapām ir nožuvis.

 

Graudaugi:
Kvieši (t.sk. cietie un speltas kvieši), rudzi, tritikāle

 

Efektīvs pret:


Kvieši:

- Graudzāļu miltrasa, , kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), brūnā rūsa, dzeltenā rūsa, DTR lapu plankumainība, Fusarium sugas

- Septoria nodorum, sniega pelējums


Tritikāle:

- Graudzāļu miltrasa, dzeltenā rūsa, Septoria sugas (Septoria spp.)

- sniega pelējums*


Rudzi:

- Stiebrzāļu gredzenplankumainība, brūnā rūsa

 * Not included in the current scope of approval. Efficacy has been established in trials.

Apstrādāšanas periods:
BBCH 30 – 69

 

Lietošanas deva:
1,5 l/ha, darba šķiduma patēriņš 200-300 l/ha

Maksimāli 1 apstrāde sezonā

 

Lepakojums:
5 l

Leteikumi apstrādei

Univoq var izmantot visu veidu kviešiem, rudziem, tritikālei un plēkšņu kviešiem no AS 30 līdz AS 69 veicot vienu apstrādi vai vairākus dalītos smidzinājumus. Pilna fungicīda apstrādes deva ir 1,5 l/ha.

 

Kvieši pēc kviešiem, Kvieši pēc kviešiem, slimību ieņēmīga šķirne unaugsts slimību spiediens 1,5 l/ha
Laba augu maiņa, mazāk slimību ieņēmīga šķirne, zems līdz vidējs slimību spiediens 1,2 l/ha
   

 

Univoq LV 2023-10-11.png

Iespaidīga iedarbība pret visām būtiskajām graudaugu slimībām

Univoq droši kontrolē visas ar graudaugiem saistītās augu slimības, kā arī nosaka jaunu standartu saistībā ar cīņu ar Septoria tritici.

Pateicoties aktīvajai vielai, kas novietota vaska slānī, produkts piedāvā ne tikai ilgstošu aizsargājošu, bet arī ārstniecisku iedarbību.

Pārliecinoša augsta līmeņa veiktspēja visā Eiropā – Lietuva

3 gadus ilgs izmēģinājums ar ziemas kviešu šķirnēm Artist un Etana, testējot fungicīdu ietekmes efektivitāti.  Slimības izplatība. Dominējošā slimība: Septoria tritici, %. Novērtējumi veikti no 2020. līdz 2022. gadam, jūlija 2.-3.nedēļā  (AS 77-83) 

(Agro ITC izmēģinājumu stacija, Babtai)

Univoq_GRO_1

3 gadus ilgs fungicīdu ietekmes efektivitātes izmēģinājums.  Dominējošā slimība: Septoria tritici. Ražas ieguvums, t/ha

 

Univoq_GRO_2

Pārliecinoša augsta līmeņa veiktspēja visā Eiropā - Zviedrija


Univoq nodrošina ļoti augstu veiktspēju un ražīgumu pat ar pie dozēšanas attiecības 1:1. 

Zviedrijas oficiālo izmēģinājumu kopsavilkums (3) 2022. 

 

Univoq_Sweden

Pārliecinoša augsta līmeņa veiktspēja visā Eiropā – AK un Īrija

 

73% izmēģinājumu 1,25 l/ha Univoq nodrošināja lielāku ražu nekā 1,25 l/ha Ascra Xpro. Vidējais ražas pieaugums 0,45 t/ha. Kopējā vidējā ražīguma priekšrocība Univoq bija 0,25 t/ha.

 

Univoq_UK_IR_2

Pārliecinoša augsta līmeņa veiktspēja visā Eiropā - Dānija


Dānijas oficiālo izmēģinājumu rezultāti no 2019. līdz 2020. gadam liecina, ka Univoq 18 gadījumos no 29 izmēģinājumiem pārspēj Balaya. 

 

Vairāk informācijas par mūsu produktu un tā tehnoloģiju

Crops

Kvieši

Rudzi

Triticale