Starane 333HL

Herbicide

STARANE 333HL - herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu un kukurūzas sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

STARANE 333HL ir herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu un kukurūzas sējumos.

Īpaši efektīva iedarbība pret: ķeraiņu madaru (Gallium aparine), parasto virzu (Stellaria media), tīruma neaizmirstuli (Myosotis arvensis) un dārza vējgriķi (Fallopia convolvulus). STARANE 333HL ir sistēmas iedarbības herbicīds, kuru nezāles uzņem caur lapām, to var izmantot visu tipa augsnēs. Preparātu var izmantot ļoti plašā laika diapazonā līdz pat graudaugu karoglapas maksts piebriešanai.

STARANE 333HL piemērots izmantošanai dažādās augsekās - kad novākta apstrādāto kultūru raža, var sēt jebkurus augus bez ierobežojumiem. Virsmas aktīvā viela ir produkta sastāvā. Visoptimālākā efektivitāte sasniedzama, lietojot laikā, kad gaisa temperatūra sasniegusi +12 °C.

Kultūras

Corn

Corn (All Types) (Zea mays ssp. mays)

Kvieši

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

Mieži

Vasaras mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ziemas mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)