HRO_03_product_header_desktop_lv

Rexade 440

Herbicide

Rexade™ 440 ir efektīvs risinājums viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pavasarī ziemas un vasaras kviešos, rudzos un tritikālē

Pietiek ar vienu apstrādi, lai vienlaicīgi ierobežotu gan plašu viendīgļlapju, gan divdīgļlapju nezāļu spektru, kontrolējot arī dažas grūti ierobežojamās nezāļu sugas. Nodrošinot augstāko efektivitāti, Rexade™ 440 sniedz rīcības brīvību, plānojot darbus.
 

Efektīvs darbīgo vielu maisījums:

•    Piroksulams

•    Florasulams

•    Arylex™ Active
 

Jūs pazīstat piroksulamu un florasulamu no Tombo un BroadwayTM Star. Bet Arylex™ Active ir svarīga herbicīdu ZyparTM, QuelexTM un PixxaroTM EC sastāvdaļa.
 

Jāpievieno tikai bezjonu virsmas aktīvā viela

Rexade™ nav nepieciešams maisījuma partneris. Lai nodrošinātu augstu un stabilu efektivitāti, Rexade 440 jālieto kopā ar virsmas aktīvo vielu Dassoil. Ieteicamā deva: 0,5 l/ha Dassoil.

Kultūraugs Kultūrauga attīstības stadija (AS)  
Ziemas kvieši, rudzi un tritikāle AS 23-32 50 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL
Vasaras kvieši AS 21-32 40 g/ha Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL

Uzpildiet un smidziniet ar GoDRITM

Rexade 440 formulācijai izmantota Corteva Agriscience patentētā inovatīvā GoDRI™ tehnoloģija. Tā nodrošina ātru granulu izšķīšanu tvertnes maisījumā pat vēsā ūdenī, nerada nogulsnes un novērš iespēju sprauslām vai filtriem aizsērēt, padarot uzpildi ērtu un ātru.

•    Augsts darbīgo vielu saturs produktā

•    Mazāks uz hektāru nepieciešamais preparāta apjoms

•    Mazāks pārvietojamā un utilizējamā iepakojuma daudzums

Rīcības brīvība, izvēloties lietošanas laiku

Rexade 440 nodrošina augstu efektivitāti pat mainīgos laikapstākļos – tas ir lietus noturīgs jau vienu stundu pēc izsmidzināšanas, un to var lietot plašā temperatūru diapazonā. Tas sniedz iespēju Rexade 440 lietot arī agri pavasarī, kad nezāles ir mazas, nodrošinot iespējami augstu ražas potenciālu graudaugiem.

•    Nepastāv krusteniskā rezistence

•    Nav ierobežojumu pēckultūras izvēlē

•    Lietus noturīgs jau vienu stundu pēc apstrādes

•    Plašs apstrādes laika diapozons, no attīstības stadijas AS21 līdz AS32 

Pastiprināta kontrole ar Arylex™ Active

according-list-desktop-lv-335x223

Arylex pieder jaunai sintētisko auksīnu herbicīdu apakšgrupai. Tam piemīt ļoti ātra iedarbība, un, tāpat kā abas pārējās Rexade sastāvā esošās darbīgās vielas (piroksulams un florasulams), tas strādā efektīvi arī zemās temperatūrās.

Arylex nodrošina iedarbīgu pretrezistences pārvaldību un ar augstu efektivitāti ierobežo izturīgākās divdīgļlapju nezāļu sugas – gandrenes, magones, matuzāles, balandas, panātres, virzas un akļus.

Tas ļauj brīvāk pieņemt ar audzēšanu un apstrādi saistītos lēmumus.

Vēla apstrāde? Tā nav problēma!

Enaarig-rapgraes-lv

Apstrādājot lielas nezāles, vai gadījumā, ja sējumā sastopams liels rudzupuķu un ušnu daudzums, augstākai efektivitātei ieteicams pievienot maisījuma partneri - kādu no fenoksi grupas herbicīdiem.

Rexade 440 sastāvā esošais piroksulams nodrošinās efektivitāti uz tādām viendīgļlapju nezālēm kā rudzusmilga, vējauza, parastā skarene, daudzgadīgā airene un neauglīgā jumtauza (Bromus sterilis).

Kultūras

Kvieši

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, Fall-seeded (x Triticosecale spp.)

Rexade™ 440 + DASSOIL iedarbība pret nezālēm

  Vasarāju graudaugi Ziemāju graudaugi
Viendīgļlapju nezāles 40 g Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL 50 g Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL
Parastā rudzusmilga
Vējauza
Daudzgadīgā airene
Parastā skarene

  Vasarāju graudaugi Ziemāju graudaugi
Divdīgļlapju nezāles 40 g Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL 50 g Rexade 440 + 0,5 l/ha DASSOIL
Parastais suņpētersīlis
Rapsis kā sārņaugs
Ganu plikstiņš
Zilā rudzupuķe
Baltā balanda
Velnarutku grābeklīte
Ārstniecības matuzāle
Ķeraiņu madara
Parastais aklis
Gandreņu dzimta
Ārstniecības matuzāle
Sārtā panātre
Tīruma kumelīte
Tīruma neaizmirstule
Magoņu dzimta
Dārza vējgriķis
Skābeņlapu sūrene
Blusu sūrene
Ceļtekas
Maura sūrene
Tīruma pērkone
Parastā krustaine
Tīruma zvēre
Tīruma mīkstpiene
Parastā virza
Veroniku dzimta
Tīruma vijolīte


 

text-on-image-image-desktop_lv-2

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Sazināties