Quelex

Herbicide

QUELEX - sistēmas darbības herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

QUELEX ir sistēmas darbības herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos. QUELEX paredzēts izmantošanai pavasarī daudzu divdīgļlapju nezāļu kontrolei, ieskaitot ķeraiņu madaru (Galium aparine), nesmaržīgo suņkumelīti (Tripleurospermum inodorum), zīda magoni (Papaver rhoeas), balto balandu (Chenopodium album), sārto panātri (Lamium purpureum) un ārstniecības matuzāli (Fumaria officinalis).

QUELEX sastāvā ir divas darbīgās vielas – jaunās paaudzes ARYLEX™ ACTIVE (metil-halauksifēns) un florasulams, kas pazīstams no herbicīda PRIMUS. Arylex Active ir efektīvs pat pie ļoti zemām gaisa temperatūrām - sākot no brīža, kad tā sasilst līdz +2 °C. Tādēļ šis produkts ideāli piemērots lietošanai, kad pavasarī ir ievērojamas temperatūru svārstības. QUELEX iespējams pielietot ļoti plašā laika diapazonā, sākot ar kultūrauga trīs sāndzinumiem līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 23-45) ziemāju labībās un vasarājos no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz karoglapas maksts uzbriešanai (AS 13-45).

Atkarībā no nezāļu sugas, vizuālās iedarbības pazīmes parādīsies pat dažu stundu/dienu laikā pēc apstrādes. QUELEX  iekļūst nezālēs caur lapām, tāpēc tas ir piemērots lietošanai jebkāda tipa augsnēs. Pēc apstrādes ar QUELEX nav nekādu ierobežojumu citu kultūraugu audzēšanai rudenī.

QUELEX disperģējošu granulu formā, tādēļ ieteicams to lietot kopā ar bezjonu virsmas aktīvo vielu.

Produktu var lietot maisījumā ar citiem herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem, augu augšanas regulatoriem un mikroelementu mēslošanas līdzekļiem, izņemot produktus, kuru sastāvā ir aktīvā viela etil-fenoksaprop-P.

Lai palielinātu efektivitāti uz dažām nezāļu sugām, rekomendējam to lietot maisījumā ar metil-tribenuronu saturošiem herbicīdiem vai DMA 600.

Kultūras

Kvieši

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

Mieži

Vasaras mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ziemas mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)