Primus

Herbicīds

PRIMUS - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts sadīgušo īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasēju, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

Par produktu

Lietošanas veidi

PRIMUS ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts sadīgušo īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasēju, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

Produkts ļoti labi ierobežo daudzas divdīgļlapju nezāles, piemēram, ķeraiņu madaru (Galium aparine), rudzupuķi (Centaurea cyanus), zīda magoni (Papaver rhoeas), dārza vējgriķi (Fallopia convolvulus), raspi kā sārņaugu (Brassica spp), ganu plikstiņu (Capsella bursa-pastoris), tīruma zvēri (Sinapis arvensis), parasto virzu (Stellaria media), nesmaržīgo suņkumelīti (Tripleurospermum perforatum) un ārstniecības kumelīti (Matricaria recutita L.) un citas sugas.

PRIMUS var sākt smidzināt jau pie zemām gaisa temperatūrām. Augstākas efektivitātes nodrošināšanai PRIMUS nepieciešams pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu.

PRIMUS ir izcils maisījumu partneris, ja nepieciešams paplašināt ierobežojamo nezāļu spektru, tomēr jāņem vērā, ka to nedrīkst lietot maisījumā ar produktiem, kuru sastāvā ir etil-fenoksaprop-P darbīgā viela.

Kultūras

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miezi, ziemas (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ganības

Ganības (Various)

Grass

Stiebrzāles, sēklai (Gramineae)

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)