Pixxaro EC

Herbicide

PIXXARO EC - sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos pavasarī.

Par produktu

Lietošanas veidi

PIXXARO EC ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos pavasarī. Produkts efektīvs pret daudzām divdīgļlapju nezālēm, piemēram, ķeraiņu madaru (Galium aparine), zīda magoni (Papaver rhoeas), sārto panātri (Lamium purpureum), ārstniecības matuzāli (Fumaria officinalis), kā arī ierobežojot parasto virzu (Stellaria media).

Herbicīdu nezāles uzņem caur lapām, tāpēc produkts piemērots lietošanai jebkura tipa augsnēs, un tam nav ierobežojumu attiecībā uz pēckultūrām. Uz atsevišķu sugu nezālēm redzamās iedarbības pazīmes parādās ļoti ātri pēc lietošanas – pirmajā diennaktī pēc smidzināšanas.

PIXXARO EC ir jaunas darbīgās vielas ARYLEX ACTIVE (metil-halauksifēns) un fluroksipira, kas pazīstams no herbicīda STARANE, kombinācija. Virsmas aktīvā viela ir produkta sastāvā.

Smidzināšanu var sākt jau agri pavasarī, vai arī veikt to vēlāk sezonā līdz pat karoglapas maksts uzbriešanai.

Lai palielinātu efektivitāti uz dažām nezāļu sugām, rekomendējam to lietot maisījumā ar metil-tribenuronu saturošiem herbicīdiem, piemēram, Granstar® Premia 50 SX.

Kultūras

Kvieši

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

Mieži

Vasaras mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Ziemas mieži (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)