Mustang

Herbicīds

MUSTANG - herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

MUSTANG - herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Daudzus gadus reģistrētajam un Latvijas zemniekiem labi pazīstamajam herbicīdam MUSTANG raksturīga nevainojama iedarbība uz divdīgļlapju nezālēm. MUSTANG ir sistēmisks herbicīds, kas nezālēs iekļūst caur lapām. MUSTANG var izmantot vienu vai maisījumā ar citu herbicīdu. Herbicīds ierobežo plašu divdīgļlapju nezāļu spektru, tajā skaitā arī daudzgadīgās tīruma mīkstpienes. Ja vēlas sasniegt maksimālu rezultātu, efektīvi ierobežojot arī tās nezāles, kas ataug no saknēm, smidziniet produktu laikā no labības stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla fāzei (AS 30–32) ar maksimālo reģistrēto normu.

Pēc MUSTANG lietošanas nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē.

Kultūras

Auzas

Auzas (Avena spp.)

Kvieši

Kviesi, vasaras (Triticum spp.)

Kvieši, ziemas (Triticum spp.)

Mieži

Miezi, ziemas (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Mieži, vasaras (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rudzi

Rudzi (Secale cereale ssp. cereale)

Tritikāle

Tritikāle (x Triticosecale spp.)