MustangForte

Herbicīds

MUSTANGFORTE - herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

MUSTANG FORTE - herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos.

MUSTANG FORTE ir viens no tirgū spēcīgākajiem herbicīdiem, kas pielietojams vasaras un ziemas labības sējumos. Preparāts efektīvi iedarbojas uz daudzgadīgajām problemātiskajām nezālēm, piemēram, tīruma usnēm. Tas ir iedarbīgs trīs darbīgo vielu maisījums, kas nodrošina tīru sējumu gan pret plaši izplatītām, gan retām nezāļu sugām.

MUSTANG FORTE ir sistēmiskas iedarbības herbicīds, kuru nezāles absorbē caur lapām un nedaudz caur augsni. Produktu var izmantot visu tipu augsnēs, tas piemērots visu veidu labībai.

Pievērsiet īpašu uzmanību šķidrā slāpekļa mēslojuma un augu augšanas regulatoru lietošanai!

Pēc labības, kura smidzināta ar MUSTANG FORTE, ražas novākšanas gadā var sēt labību, stiebrzāles un ziemas rapsi, bet nākamajā pavasarī vasarāju graudaugus, vasaras rapsi un kukurūzu

Par citu augu sēšanu/stādīšanu pievērsiet uzmanību etiķetē sniegtajai informācijai.

Kultūras

Auzas

Auzas (Avena spp.)

Kvieši

Kviesi, vasaras (Triticum spp.)

Kvieši, ziemas (Triticum spp.)

Mieži

Miezi, ziemas (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Mieži, vasaras (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Rudzi

Rudzi (Secale cereale ssp. cereale)

Tritikāle

Tritikāle (x Triticosecale spp.)