Metazamix

Herbicide

METAZAMIX – selektīvs herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu – maura skarenes un parastās rudzusmilgas – ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, ripša sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

METAZAMIX – selektīvs herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu – maura skarenes un parastās rudzusmilgas – ierobežošanai ziemas un vasaras rapša, ripša sējumos. Herbicīds nezālēs iekļūst divējādi – caur augsni un caur lapām, tāpēc produkts efektīvi darbojas gan sausas, gan mitras augsnes gadījumā. Pateicoties savām īpašībām, METAZAMIX ir plaši pielietojams arī laukos, kur izmantota minimalās apstrādes vai tiešās sējas tehnoloģija.

METAZAMIX ierobežo daudzas problemātiskas divdīgļlapju nezāles, kā zīda magones, rudzupuķes, baltās balandas, ķeraiņu madaras, tīruma vijolītes, veronikas, no viendīgļlapju nezālēm – maura skarenes un parastās rudzusmilgas.

Izvēloties lietošanas laiku ziemas vai vasaras rapsī, iespējami vairāki varianti. Visaugstākā efektivitāte sasniedzama, lietojot nezāļu aktīvās augšanas laikā, kad rapsim ir 3-4 īstās lapas. Lai pastiprinātu METAZAMIX efektivitāti pret ganu plikstiņu, tīruma nauduli un parasto virzu, iesakām METAZAMIX lietot maisījumā ar BELKAR. Vairāku gadu novērojumi liecina, ka šāds maisījums pastiprinās efektivitāti uz pieminētajām nezālēm, kā arī spēcīgi ierobežos tīruma sinepes (Sinapis arvensis) un pērkones (Raphanus paphanistrum) attīstību un nodrošinās tīru rapša sējumu.
Pēc ziemas rapša apstrādes ar METAZAMIX, dotajā laukā normālā kultūraugu rotācijas kārtībā var audzēt jebkurus citus kultūraugus.
Pēc vasaras rapša, rudenī ziemāju graudaugus drīkst sēt, ja augsni uzar vismaz 15 cm dziļumā.

Par citu augu sēšanu / stādīšanu – pievērsiet uzmanību etiķetē sniegtajai informācijai vai vērsieties pie ražotāja pārstāvja.

Kultūras

Rape

Rape Seed, For Oil (Brassica napus ssp. Napus)

Rapsis, vasaras (Brassica napus ssp. napus)