Lancelot

Herbicīds

LANCELOT - sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos pavasarī.

Par produktu

Lietošanas veidi

LANCELOT ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos pavasarī.

LANCELOT ir efektīvs pret daudzām divdīgļlapju nezālēm, ieskaitot ķeraiņu madaru, parasto virzu, rudzupuķes, dārza vējgriķus un suņkumelītes.

Vislabākais rezultāts tiek sasniegts, izsmidzinot optimālos apstākļos, kad gaisa temperatūra ir +5–20 °C, bet nezāles vēl ir mazas, tām nav vairāk par 6–8 lapām.

Lai paplašinātu ierobežojamo nezāļu spektru, rekomendējam LANCELOT lietot maisījumā ar darbīgo vielu metil-tribenurons saturošu herbicīdu.

LANCELOTiesakām lietot kopā ar bezjonu virsmas aktīvo vielu (VAV).

Augsekā pēc augiem, kas apsmidzināti ar LANCELOT™, var sēt: labību, rapsi, stiebrzāles, kukurūzu.

Par citu augu sēšanu / stādīšanu – pievērsiet uzmanību etiķetē sniegtajai informācijai.

Kultūras

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miezi, ziemas (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Oat, Spring (Avena spp.)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)