DMA 600

Herbicīds

DMA 600 - selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

Par produktu

Lietošanas veidi

DMA 600 ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos. Tā sastāvā ir 2,4D darbīgā viela, kas nodrošina ātru un efektīvu iedarbību uz tādām nezālēm kā zilā rudzupuķe, baltā balanda, tīruma usne un daudzām citām.

Lietošanas laiks sākot no cerošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai. Atkarībā no nezāļu sugas herbicīda iedarbības vizuālie simptomi ir redzami jau dažas dienas pēc apstrādes. Pilna iedarbība ir redzama apmēram pēc 4 nedēļām.

Nelietot DMA 600 graudaugos ar tauriņziežu pasēju!

Optimālā lietošanas temperatūra ir +10-20°C, tādēļ izvairieties smidzinājumu veikt ļoti sausā un karstā laikā, kā arī pirms gaidāmajām salnām.

Kultūras

Barley

Barley, Spring (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Miezi, ziemas (Hordeum vulgare ssp. vulgare)

Oat

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale (x Triticosecale spp.)

Wheat

Wheat, Spring Seeded (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)