Dassoil

Surface active agent

DASSOIL™- ūdenī šķīstoša bezjonu virsmas aktīvā viela, kas paredzēta lietošanai lauksaimniecībā. Tā nodrošina labu izsmidzināšanas kvalitāti un pārklājumu uz nezālēm.

Par produktu

Lietošanas veidi

DASSOIL™ ir ūdenī šķīstoša bezjonu virsmas aktīvā viela, kas paredzēta lietošanai lauksaimniecībā. Tā nodrošina labu izsmidzināšanas kvalitāti un pārklājumu uz nezālēm.

DASSOIL™ var tikt lietots kā virsmas aktīvā viela tvertnes maisījumos ar herbicīdiem. Izlasiet un ievērojiet tvertnes maisījumu partneru lietošanas instrukcijas! Virsmas aktīvā viela nodrošina smidzinājuma kvalitāti un izsmidzinātā produkta saglabāšanos uz nezālēm.

Kultūras

Kvieši

Kvieši, ziemas (Triticum spp.)

Rape

Rape Seed, For Oil (Brassica napus ssp. Napus)

Rapsis, vasaras (Brassica napus ssp. napus)

Rudzi

Rudzi (Secale cereale ssp. cereale)

Tritikāle

Tritikāle, ziemas (x Triticosecale spp.)