Broadway Star

Herbicide

BROADWAYTM STAR - sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu sējumos pavasarī.

Par produktu

Lietošanas veidi

BROADWAY™ STAR ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas paredzēts viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, rudzu, tritikāles sējumos pavasarī un vasaras kviešu sējumos.

BROADWAY™ STAR iedarbojas uz daudzām viendīgļlapju un divdīgļlapju nezālēm, ieskaitot ložņu vārpatu (Agropyron repens), parasto rudzusmilgu (Apera spica-venti), vējauzu (Avena fatua), ķeraiņu madaru (Galium aparine), rapsi kā sārņaugu (Brassica nappus spp), kumelītēm (Matricaria ssp) un citām nezālēm.

Izmantojot BROADWAY™ STAR, pēc ražas novākšanas audzētāji var sēt jebkurus citus kultūraugus.

Atkarībā no nezāļu daudzuma un sugu sastāva audzētājs var izvēlēties piemērotu smidzināšanas metodi. Ja labības sējumā daudz viendīgļlapju nezāļu, tādu kā ložņu vārpata (Agropyron repens), neauglīgā jumtauza (Bromus sterilis), peļastīšu lapsaste (Alopecurus myosuroides), daudzgadīgā airene (Lolium perenne), lai sasniegtu labāku efektivitāti, ieteicams izvēlēties lielāko reģistrēto devu.

Lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti, BROADWAY™ STAR jāizmanto kopā ar DASSOIL virsmas aktīvo vielu (VAV).

Lai nodrošinātu visplašākā nezāļu spektra ierobežošanu, BROADWAY™ STAR lietot tvertnes maisījumā ar DMA 600.

Kultūras

Kvieši

Vasaras kvieši (Triticum aestivum)

Wheat, Winter (Triticum aestivum)

Rudzi

Rye (Secale cereale ssp. cereale)

Triticale

Triticale, Fall-seeded (x Triticosecale spp.)