HRO_03_product_header_new

P7515

Corn

Hibrīds ar agru nogatavošanos un ļoti augstu sausumizturību (FAO220)

Šis zobveida graudu hibrīds ar salīdzinoši agru nogatavoša- nās laiku nodrošina augstu graudu ražu un ļoti labu sau- sumizturību.

Hibrīda raksturojums
• Ļoti augsta sausumizturība
• Stauja un agrīna attīstība
• Augsta graudu raža
• Iegūtā skābbarība ir ar augstu cietes saturu un cietes sagremojamību
Piemērots
Audzēsanai auglīgās augsnēs