HRO_03_product_header_new

P7326

Corn

Ļoti agra nogatavošanās un augsts cietes saturs (FAO 180)

PACTS® pētījumi norāda, ka P7326 ir lieliska izvēle audzētā- jiem, kuriem nepieciešams hibrīds, kas ātri sasniegs 30% sausnas saturu ar augstu sagremojamo cietes daudzumu.

Hibrīds ir piemērots audzēšanai mazāk labvēlīgos apvidos, kur ierobežojošais faktors ir siltums un nepieciešama agra novāk- šana. P7326 - visagrākais Pioneer hibrīds ar ļoti labu attīstību, audzējot mazāk piemērotās vietās.

P7326 bija visvairāk pārdotā šķirne Lielbritānijā, Īrijā un Skandināvijā 2018. un 2019. gadā.
• Agrākais Pioneer hidrīds, lai sasniegtu 30% sausnas saturu
• Ātri uzkrājas kvalitatīva ciete
• Augsts cietes saturs skābbarībā un laba  sagremojamība
• Gara auguma hibrīds, neskatoties uz agru nogatavošanos
• Ļoti īss veģetācijas periods

Hibrīdi sarindoti pēc augstākā sausnas satura, PACTS® izmēģinājumi 2016 – 2019


 
Mazāk piemēroti audzēšanas apstākļi
Hibrīds Sausnas saturs
kulšanas brīdī,
%
Izmēģinājumu
ilgums, gadi
Izmēģinājumu
skaits
P7326 39.7 4 33
P7378 39.6 4 25
P7034 38.6 3 25
P7892 (C) 35.8 4 34
P7524 35.1 4 31
P8201 32.5 2 3
P7460 32.4 1 7
P7948 30.9 2 8


C = kontroleHibrīdi sarindoti pēc augstākā sausnas satura, PACTS® izmēģinājumi 2016 – 2019


 
Piemēroti audzēšanas apstākļi
Hibrīds Sausnas saturs
kulšanas brīdī,
%
Izmēģinājumu
ilgums, gadi
Izmēģinājumu
skaits
P7034 40.9 3 26
P7326 40.1 4 32
P7892 (C) 38.6 4 32
P7524 36.9 4 30
P7948 36.8 2 10
P7460 36.5 1 8
P8201 34.1 4 25
P8200 33.0 3 23
P8171 31.2 2 9


C = kontrole