Aprill 2022


Nezāļu ierobežošana rapšu sējumos pavasarī

Something went wrong. Please try again later...

Inese Pundiņa, Corteva Agriscience reģionālā tirdzniecības pārstāve

Pavasaris vienmēr atnāk ātri. Un viens no pirmajiem darbiem, apsekojot laukus, ir novērtēt ziemāju – ziemas rapša - sējumus un kādas nezāles konkurē un nomāc kultūraugus.

Agronomiski pareizāk nezāļu ierobežošanu veikt jau rudenī, smidzinot BelkarTM EC un/vai MetazamixTM. Tad pavasarī var domāt par citu darbu veikšanu. Taču, ko darīt, ja rudenī nav sanācis lietot herbicīdu vai dažādu apstākļu dēļ nezāles pavasarī tomēr turpina augt laukā un konkurēt ar kultūraugiem pēc barības vielām un vietas zem saules? Piedāvājam dažus ieteikumus herbicīdu izvēlē un pielietošanā.

Latvijā lauksaimniekiem ir pieejams efektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas rapša sējumos pavasarī – KORVETTOTM. Tas satur divas darbīgās vielas - – metil-halauksifēnu un klopiralīdu, kas pieder pie sintētisko auksīnu grupas. Augs šīs vielas uzņem galvenokārt caur lapām. Tas nozīmē, ka augsnes mitrumam nav būtiskas ietekmes uz herbicīda efektivitāti –

KorvettoTM labi ierobežos sadīgušās nezāles gan mitros, gan sausos laika apstākļos. Herbicīda iedarbības vizuālās pazīmes ir redzamas jau dažas dienas pēc smidzinājuma, bet pilns iedarbības efekts ir redzams pēc 4…6 nedēļām.

KorvettoTM ir ļoti laba efektivitāte uz tādām nezālēm kā parastā rudzupuķe, ķeraiņu madara, sārtā panātre, lauka magone, laba iedarbība arī uz tīruma kumelīti, ārstniecības matuzāli, tīruma pavirzu, parasto krustaini, balto balandu, akļiem, krustziežu nezālēm gandrenēm u.c. Ierobežojamo nezāļu spektrs ir tiešām plašs.

KorvettoTM piemērotākais lietošanas laiks, kad nezāles ir agrīnā attīstības stadijā un aktīvi aug. Savukārt ziemas rapsis ir jau atjaunojis veģetāciju – sākot ar kultūrauga stublāja pagarināšanos līdz ziedpumpuru veidošanās sākumam (AS 30-50).

Herbicīda reģistrētā deva ir 1 l/ha, optimālais lietošanas laiks, kad temperatūra ir virs +10oC. Dažas nezāļu sugas (magones, ķeraiņu madara, sārtā panātre un ārstniecības matuzāle), tiks sekmīgi ierobežota arī zemākas temperatūrās. Smidzinājumu neveic, ja dažas dienas pirms apstrādes ir bijušas vai tiek prognozētas nakts salnas. Virsmas aktīvā vielas pievienošana darba šķidrumam nav nepieciešama. Jautājumos par tvertnes maisījumiem jāinteresējas pie Corteva pārstāvjiem Latvijā.

Pēc Korvetto™ lietošanas ziemas rapsī nav nekādu ierobežojumu pēckultūras izvēlē.

GaleraTM ir īpaši piemērota ķeraiņu madaras, kumelītes, zilās rudzupuķes, vējgriķa un usnes ierobežošanai. Herbicīds satur divas darbīgās vielas – klopiralīdu un pikloramu. GaleraTM galvenokārt tiek uzņemta caur lapām un pēc tam izplatās pa visu augu, ieskaitot saknes. Tas ir būtiski tādu daudzgadīgu nezāļu kā usnes ierobežošanai.

Ziemas rapsi apstrādā pavasarī, kad atjaunojusies veģetācija līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nosegti ar lapām (AS 50). Vasaras rapsi smidzina kultūrauga 2 – 4 īsto lapu stadijā (AS 12-14). Reģistrētā deva 0,3 l/ha. Efektivākai ķeraiņu madaras ierobežošanai ieteicams pievienot virsmas aktīvo vielu. GaleraTM var lietot, ja dienā gaisa temperatūra ir virs +8-9oC. Vislabāk smidzinājumu veikt rīta stundās. Ja kultūraugs ir pakļauts stresa apstākļiem (nakts salnas, lielas diennakts temperatūras svāstības, ilgstošs sausums utt.), smidzinājumu ar herbicīdu neveikt. Jautājumos par tvertnes maisījumiem jāinteresējas pie Corteva pārstāvjiem Latvijā.

LontrelTM 72 SG ir herbicīds, kas reģistrēts ļoti plašam kultūraugu klāstam, arī ziemas un vasaras rapsī. Satur vienu darbīgo vielu – klopiralīdu, kas ierobežo tādas, grūti apkarojamas nezāles kā vībotnes, krustaines, usnes, mīkstpienes, dadzis, arī rudzupuķes, kumelītes un citas. Reģistrētā deva ir 110 – 165 g/ha. Sējumus smidzina pavasarī, kad nezāles ir aktīvi augošas. Rapsis ir stublāja veidošanas sākumā līdz ziedkopas attīstības vidum (AS 31-55). Augstākai efektivitātes nodrošināšanai lietot kopā ar virsmas aktīvo vielu. LontrelTM 72 SG var izmamtot tvertnes maisījumos ar izplatītākajiem fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.