Marts 2022


Herbicīdu izvēle ziemāju laukos pavasarī

Something went wrong. Please try again later...

Inese Pundiņa, Corteva Agriscience reģionālā tirdzniecības pārstāve

Šī ziema gandrīz visā Latvija ir bagāta ar sniegu, tāpēc prognozējams, ka pavasarī laukos mitrums būs ne tikai pietiekams, bet pat daudz. Tas var provocēt jaunu nezāļu sēklu dīgšanu arī no nedaudz dziļākiem augsnes slāņiem kā rudenī. Iespējams, kāds no herbicīdu smidzinājumiem būs vajadzīgs gan rudenī jau smidzinātiem laukiem, gan, protams, rudenī nesmidzinātiem laukiem. Tāpēc šopavasar ir jābūt gataviem uz nopietnu “cīņu” ar nezālēm.

 

Smidzinājuma kļūda, kas labi parāda Tombo™ efektivitāti uz rudzusmilgu.
Smidzinājuma kļūda, kas labi parāda Tombo™ efektivitāti uz rudzusmilgu.

Nezāles ir ļoti būtiskas konkurentes kultūraugiem par mitrumu augsnē, barības vielām un “vietu zem saules”. Lai saimniecības laukos iegūtu augstas un kvalitatīvas ražas, cīņai pret nezālēm ir jābūt pārdomātai un optimālai. Rezultātam jābūt efektīvam, saprātīgām izmaksām un pēc iespējas vides saudzējošam. Tas viss sākas ar vispiemērotākā herbicīda izvēli.

Lai tas būtu iespējams, jāzina lauka vēsture, jāatpazīst un jāzina izplatītās nezāles laukā, jāplāno agrotehniski optimālākais laiks smidzinājumam. Izmaksu pieaugums šodien būtiski skar arī lauksaimniecības nozari un cenu pieaugums tieši glifosātu saturošiem herbicīdiem liek rupīgi pārdomāt selektīvo herbicīdu izvēli, lai cīņa pret nezālēm būtu tiešām efektīva.

 

Nezāļu “konkurence” ar kultūraugiem

Viendīgļlapju nezāles, kus ir no graudaugiem radniecīgas dzimtas, ir ne tikai ir grūtāk apkarojamas ziemāju un vasarāju laukos, bet arī agresīvas konkurentes kultūraugiem. Lai gūtu labāku priekštatu par nezāļu izplatību un iespējami kaitīgo ietekmi uz ražu, pirms vairākiem gadiem Corteva Agriscience speciālisti veica pētījumus un informācijas apkopojumu. Šī darba rezultātā nezāles tika izvērtētas un tām tika noteikts indekss (10 ballu skalā), kas ļauj vieglāk saprast cik nopietni jāpievērš uzmanība un jāapkaro viena vai otra nezāle kultūraugu laukos.

Piemēram parastā rudzusmilga, pēc izplatības un attiecīgi ietekmes uz ražu, var tikt vērtēta ar 8 ballēm (10 ballu skalā). Tas nozīmē, kā šīs nezāles izplatība laukā ir liela un būtiski var pazemināt graudaugu ražu un kvalitāti. Līdzīgi ar 8 ballēm tiek vērtēta vējauza. No divdīgļlapju nezālēm visnevēlamākā laukos ir ķeraiņu madara. Tā ne tikai būtiski ietekmē kultūraugu ražu 10/10 ballēm, bet arī ir grūti apkarojama, ja ir jau lielāka par 20 cm. Ir pētījumi, kuros atzīst, ka pat viens ķeraiņu madaras augs uz m2 par vairākiem procentiem samazina kultūraugu ražu. Arī citas divdīgļlapju nezāles kā zilā rudzupuķe, usne, tīruma kumelīte un citas (skat. tabulu) var ietekmēt kultūraugu ražu.

Nezāļu izplatība un iespējamās negatīvās ietekmes novērtējums uz ražu ziemas kviešos.

Nezāļu nosaukums

Starptautiskais  nezāļu kods

Ražas ietekmes indekss ziemas kviešos (1-10 balles)

Parastā rudzusmilga

APESV

8

Vējauza

AVEFA

8

Ganu plikstiņš

CAPBP

8

Zilā rudzupuķe

CENCY

9

Baltā balanda

CHEAL

6

Tīruma usne

CIRAR

8

Ārstniecības matuzāle

FUMOF

4

Ķeraiņu madara

GALAP

10

Tīruma kumelīte

MATIN

8

Zīda magone

PAPRH

3

Parastā virza

STEME

6

 

Protams šis vērtējums var nedaudz atšķirties pa reģioniem un atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un citiem faktoriem (piemēram, nezāļu rezistences konkrētajā laukā), tomēr priekštatu par nezāļu būtisku vai mazāk būtisku negatīvo ietekmi uz kultūraugu ražu var gūt. Un vēlreiz liek pārdomāt pēc iespējas efektīvāku un piemērotāku herbicīdu izvēli.

 

Ja ziemāju laukos ar nezālēm plānots “cīnīties” tikai pavasarī

Pirmie ziemāju lauki, kuri pavasarī ir jāapseko, izvērtējot herbicīdu smidzināšanas laiku, ir tie, kur netika lietoti herbicīdi rudenī. Kad vidējā gaisa temperatūra vairākas dienas ir virs +5 OC, augi, arī nezāles ir atsākušas veģetāciju – sakņu sistēma ir ar baltām, aktīvām saknītēm un parādās jau jaunās lapiņas. Tad jau ir jāplāno smidzinājums ar herbicīdu pret pārziemojušajām nezālēm. Protams ņemot vērā pavasara salnu prognozes – ne vairākas dienas pirms, ne pēc smidzinājuma ar herbicīdu salnas nebūtu vēlamas. Tas varētu ietekmēt maksimālo herbicī efektivitāti un radīt stresu arī kultūraugiem. Nereti nezāles atsāk veģetāciju daudz ātrāk kā kultūraugi un strauji ne tikai konkurē par barības vielām, bet arī ir grūtāk apkarojamas. Gandrīz droši var teikt, ka viena no nezālēm ziemāju laukos būs parastā rudzusmilga, tāpēc ir jāizvēlas herbicīdi, kas efektīvi apkaro šo un citas viendīgļapju nezāles un vairums divdīgļlapju nezāles.

Pret viendīgļapju nezālēm efektīva ir darbīgā viela - piroksulams, kas ir Cortevas Agriscience piedāvātajos herbicīdos TomboTM, RexadeTM 440 un Broadway StarTM. Visi šie herbicīdi iedarbojas arī uz divdīgļlapju nezālēm ziemas un vasaras kviešu, tritikāles un rudzu sējumos. Tāpēc ikviens saimnieks un agronoms varēs izvēlēties sev piemērotāko risinājumu.

Herbicīds TOMBOTM Latvijā ir zināms un pārbaudīts daudzos saimniecību laukos un atzīts par efektīvu risinājumu rudzusmilgas, vējauzas, ķeraiņu madaras, kumelītes , virzas, balandas, zilās rudzupuķes un citas izplatītu un ekonomiski nozīmīgu nezāļu apkarošanā. TomboTM satāvā ir trīs darbīgās vielas – florasulams, piraksulams un aminopiralīds, šo darbīgo vielu konbinācija nodrošina, ka tiek ierobežots ļoti plašs spektrs ar nezālēm, tāpēc nav nepieciešams pievienot vēl kādu herbicīdu. Aminopiralīds ļoti efektīvi iedarbojas uz nozīmīgu divdīgļlappju nezāļu spektru (piemēram, zilā rudzupuķe, magone, kumelītes, vībotne, usne u.c.), bet tas ir iemesls, kāpēc kartupeļu stādīšanu vai pupu un zirņu sēja nākamajā pavasarī netiek rekomendēta. Pēc TomboTM lietošanas rudenī droši var sēt ziemāju graudaugu kultūras un ziemas rapsi.

Savukārt BROADWAY STARTM jau vairākus gadus saimniecībās Latvijā ir perādījis sevi kā efektīvs herbicīds graudaugu sējumos gan viendīgļapju nezāļu – parastās rudzusmilgas, ložņu vārpatas, neauglīgās jumtauzas, peļastīšu lapsastes, gan divdīgļapju nezāļu – ķeraiņu madaras, sārtās panātres, ganu plikstiņa, tīruma sinepes, parastās virzas un citu nezāļu apkarošanā. Broadway StarTM sastāvā ir divas darbīgās vielas – piroksulams un florasulams. Salīdzinot ar citiem produktiem pēc reģistrētās devas uz ha, darbīgā viela piroksulams (tieši iedarbojas uz viendīgļapju nezālēm) Broadway StarTM ir visvairāk. Tāpēc šī herbicīda efektivitāte atsevišķu viendīgļlapju nezāļu (piemēram, lāčauzu) ierobežošanā būs salīdzinoši augstāka. Savukārt, lai paaugstinātu iedarbību uz tādām nezālēm kā zilo rudzupuķi, balandu, usni, rekomendējam smidzinājumam pievienot herbicīdu, kura darbīgā viela ir 2,4-D (piemēram DMATM 600).

REXADETM 440 ir salīdzinoši jauns herbicīds viendīgļlapju (rudzusmilga, vējauza) un divdīgļlapju (ķeraiņu madara, panātres, kumelītes, virza, magones un citas) nezāļu apkarošanai, bet jau atzinīgi novērtēts Latvijas saimniecību graudaugu laukos. Šī produkta sastāvā darbīgās vielas – piroksulams un florasulams ir papildināts ar ļoti efektīvo metil-halauksifēnu jeb Arylex Active. Arylex Active pieder pie herbicīdu darbīgo vielu jaunākās paaudzes un ir tapis pēc ilgstoša darba laboratorijās un lauka izmēģinājumos. Jaunā tehnoloģija nodrošina ne tikai augstu efektivitāti pret tādām divdīgļlapju nezālēm kā magones, panātes, balandas, gandrenes, matuzāles, virzas, akļi un citām, bet arī nodrošina iedarbīgu pretrezistences praksi. Ieteikums, ja smidzinājums tiek veikts, kad nezāles jau ir lielas vai sējumā ir daudz zilās rudzupuķes un usnes, augstākai efektivitātei kā maisījuma partneri var pievienot kādu no auksīnu grupas herbicīdiem (piemēram, MCPA vai 2,4 D). RexadeTM 440 formulācijai izmantota patentēta inovatīvā GoDRITM tehnoloģija. Tā nodrošina ātru granulu izšķīšanu smidzinātāja tvertnes maisījumā arī vēsā ūdenī. Neļauj veidoties nogulsnēm, tā novēršot iespēju sprauslām un filtriem aizsērēt. Smidzinātāju uzpilde noris ātri un ērti.

Smidzinājumus ziemāju graudaugu laukos ar šiem minētajiem herbicīdiem var veikt pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās līdz graudaugu divu mezglu stadijai. Būtiski, lai nezāles ir aktīvi augošas. Iespēja smidzināt samērā plašā temperatūras diapazonātā un lietus noturība jau 1 stundu pēc lauku apstrādes, ļauj sekmīgi apkarot nezālēs ar jebkuru no šiem trim herbicīdiem. Visaugstākā efektivitāte, īpaši uz viendīgļlapju nezālēm, tiek nodrošināta pievienojot virsmas aktīvo vielu DassoilTM.

Herbicīdus Broadway StarTM un RexadeTM 440 optimālos smidzināšanas apstākļos var lietot tvertnes maisījumos kopā ar augu augšanas regulatoriem, kas satur vienu darbīgo vielu – hlormekvāta hlorīdu. Par citiem maisījuma partneriem šiem herbicīdiem jākonsultējas ar ražotāja vai tirdzniecības pārstāvjiem.

Smidzinājuma kļūda, kas labi parāda RexadeTM 440 efektivitāti uz nezālēm.
Smidzinājuma kļūda, kas labi parāda RexadeTM 440 efektivitāti uz nezālēm.

Pavasara smidzinājumi rudenī jau ar herbicīdu apstrādātos laukos

Ja rudenī ziemāju lauki ir smidzināti ar herbicīdu, tad pavasarī var mazliet mierīgāk izvērtēt nepieciešamo herbicīda lietošanas laiku – var sagaidīt jaunās, pavasarī vēl dīgtošās nezāles un, tās nepāraudzējot, veikt smidzinājumu ar piemērotu herbicīdu. Ja jāapkaro viendīgļapju nezāles (rudenī ir lietoti herbicīdi pret divdīgļlapju nezālēm), lieto kādu no iepriekš minētajiem – piroksulama saturošiem herbicīdiem – TomboTM, RexadeTM 440 vai Broadway StarTM.

Bet, ja pavasarī laukā ir aktuālas tikai divdīgļapju nezāles, tad ieteicamākie būtu Arylex Active saturošie herbicīdi – ZyparTM, PixxaroTM EC vai QuelexTM, ka arī citu darbīgo vielu saturošie herbicīdi – LancelotTM, MustangTM, Mustang ForteTM, PrimusTM, PrimusTM XL, StaraneTM XL, StaraneTM 333 HL u.c.

Herbicīdu ZyparTM, PixxaroTM EC un QuelexTM sastāvā ir jau minētā inovatīvā darbīgā viela metil-halauksifēnu jeb Arylex Active kombinācijā ar florasulamu vai fluroksipiru. Šo darbīgo vielu kombinācijas efektīvi apkaro tādas nezāles kā ķeraiņu madara, zīda magone, baltā balanda, sārtā panātre, zilā rudzupuķe, kumelītes, tīruma naudulis, ganu plikstiņš, matuzāle, virza un citas. Šos herbicīdus var lietot visu ziemāju kultūru – ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles un rudzu - sējumu smidzināšanā kā arī vasarājos (kviešos, miežos, QuelexTM arī auzās). Lauku apstrādi sāk pavasarī atsākoties veģetācijai pat pie samērā zemām temperatūrām un turpina līdz karoglapas maksts uzbriešanai. Pirmās iedarbības pazīmes uz nezālēm var novērot jau pēc dažām dienām vai nedēļas laikā, bet pilnīgu herbicīda iedarbību varēs redzēt pēc 4 līdz 6 nedēļām. Par iespējamajiem partnerproduktiem smidzinājumā konsultējaties pie ražotāja pārstāvjiem vai saviem tirdzniecības pārtāvjiem.

Piemērotākā herbicīda izvēli vislabāk var veikt katrs pats, jo vislabāk pārzin situāciju uz lauka. Vienmēr pirms lietošanas izlasiet informāciju uz augu aizsardzības līdzekļa marķējuma un lietojiet atbilstoši drošības prasībām. Strādājam efektīvi un droši!