Augu aizsardzības līdzekļu meklētājs

Lauku apskate

Šeit atradīsiet visus Corteva Agriscience augu aizsardzības līdzekļus sadalītus pa produktu grupām un kultūraugu veidiem. Kreisās puses izvēlnē atlasiet produkta grupu, kultūrauga veidu, pēc tam atrodot nepieciešamā produkta aprakstu.

16 produkts atrasts

Neviens no izstrādājumiem neatbilst jūsu atlasēm.

Lūdzu, notīriet savas filtra atlases un mēģniet vēlreiz.

Lontrel 72 SG

Herbicide

LONTREL™ 72 SG - herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai plaša kultūraugu spektra sējumos un stādījumos.

Metazamix

Herbicide

METAZAMIX™ – herbicīds divdīgļlapju nezāļu un dažu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai rapša sējumos.

MustangForte

Herbicide

MUSTANG™ FORTE - herbicīds spēcīgai divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos.

Mustang

Herbicide

MUSTANG™ - vienkāršs risinajums divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos.

Pixxaro EC

Herbicide

PIXXARO™ EC – darbīgo vielu ARYLEX™ ACTIVE saturošs herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos pavasarī.

Primus

Herbicide

PRIMUS™ - herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasēju, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

Primus XL

Herbicide

PRIMUS™ XL – herbicīds, kas paredzēts divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasēju, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai.

Quelex

Herbicide

QUELEX™ - darbīgo vielu ARYLEX™ ACTIVE saturošs herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu (tai skaitā auzu) sējumos pavasarī.

Rexade 440

Herbicide

Rexade™ 440 ir efektīvs risinājums viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pavasarī ziemas un vasaras kviešos, rudzos un tritikālē

Starane 333HL

Herbicide

STARANE™ 333HL - herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai graudaugu un kukurūzas sējumos.

Ielādēt vairāk izstrādājumu